วันแรกจับกุมแล้ว 1 ราย กระบี่เปิดจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562

#วันแรกจับกุมแล้ว 1 ราย กระบี่เปิดจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 โดยมีขนส่งจังหวัดกระบี่ ภูเก็ต และพังงา ร่วมพิธี และตรวจรถเป้าหมาย

 

พ.ต.ท. ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายสมโภช โชติชูช่วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 ณ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 กม ที่ 943+700 ถนนเพชรเกษม ต.คลองหิน อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ โดยมีนายรณกร ทองอินทร์ ขนส่งจังหวัดกระบี่ นายบัญญัติ คันธา ขนส่งจังหวัดภูเก็ต นายชนะ ลิขิตเดชาโรจน์ ขนส่งจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ภาคประชาชน ร่วมพิธี

ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี จะมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว ด้วยยานพาหนะต่าง ๆ มากกว่าช่วงปกติ และปัจจัยเสริมอื่น ๆทำให้มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้น กระทรวงคมนาคมจึงได้กำหนดเป้าหมายการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนบนเส้นทางในความรับผิดชอบให้ลดน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยได้กำหนดให้กระบี่เป็น 1 ใน 17 จุดสำคัญทั่วประเทศ ในปีนี้เป็นครั้งแรก เพื่อเป็นจุดบริการ อำนวยความปลอดภัย และบังคับใช้กฎหมาย ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสูญเสียที่เกิดจากความประมาทของผู้ใช้รถใช้ถนน ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งให้เกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่


รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ จังหวัดได้กำหนดให้ปฏิบัติการตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อให้ทุกส่วนได้บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกัน เป้าหมายลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ และการเสียชีวิต ซึ่งปีนี้กำหนดว่าจะต้องไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม พ.ต.ท. ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้ฝากความห่วงใยประชาชนชาวกระบี่ และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในการใช้รถใช้ถนน ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างไม่กระทำผิดกฏหมาย

โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้ทำพิธี ส่งมอบรถที่ได้รับการสนับสนุนจาก โตโยต้าอ่าวลึก ให้กับมูลนิธิ เพื่อใช้ปฏิบัติงานด้วย จากนั้นได้ร่วมตรวจสอบผู้ขับรถและยานพาหนะที่ผ่านเส้นทาง พร้อมพูดคุย ให้กำลังใจ อวยพรให้เดินทางปลอดภัย
สำหรับการปฏิบัติงานในเวลา 08.45 วันนี้ เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจได้ตรวจสอบรถขนส่งของบริษัทเอกชน จับกุมผู้ต้องหา นายเด่นดวง พร้อมของกลางยาบ้า 2 เม็ด และ น้ำต้มพืชกระท่อม 1 ขวด นำส่ง สภ.อ่าวลึกดำเนินคดีต่อไป โดยจุดตรวจนี้จะทำงานตลอด 24 ชั่วโมงตลอดช่วงรณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย

 

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน

Related posts