ปทุมธานี-กศน.อำเภอลำลูกกา จัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา (ชมคลิป)

ปทุมธานี-กศน.อำเภอลำลูกกา จัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

 

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 10:00 น. ที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี จัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโดยได้รับเกียรติจากดร.กษมา โรจนนิล ผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดปทุมธานี ร่วมงานทอดผ้าป่า พร้อมด้วย นางสุทธิรักษ์ พุ่มไสว ผู้อำนวยการกศน.อำเภอลำลูกกา, นายณัฐพงศ์ โตปิติ เกษตรอำเภอลำลูกกา, นักศึกษา กศน.อำเภอลำลูกกา ทั้ง 8 ตำบล, ประชาชนในพื้นที่อำเภอลำลูกกา และเครือข่ายจิตอาสากศน.เข้าร่วมงาน ส่วนภายในงานได้นิมนต์ พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดราษฎร์ศรัทธาราม มาประกอบพิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

ด้านดร.กษมา โรจนนิล ผู้อำนวยการสำนักงานกศนจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า การจัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษานี้ จัดขึ้นเนื่องจากศูนย์การศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลำลูกกา เป็นสถานที่ศึกษาที่มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับผู้พลาดโอกาศ ประกอบด้วย จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เพื่อส่งเสริม การอ่านให้แก่กลุ่มเป้าหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัด การเรียนรู้ที่หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง แต่เนื่องจากปัจจุบันสถานศึกษาได้รับความอนุเคราะห์อาคารของมูลนิธิทองสุข สงวนโภคัยเป็นสำนักงานกศน.อำเภอลำลูกกา ซึ่งปัจจุบันอาคารดังกล่าวชำรุดและทรุดโทรมจากการใช้งานมานาน

ดังนั้นองค์กรนักศึกษา และคณะกรรมการ ตลอดจนครูและบุคลากรศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จึงกำหนดทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษาสมทบทุนซ่อมแซมอาคาร ตลอดจนจัดหาวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์สำนักงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ส่วนด้านนางสุทธิรักษ์ พุ่มไสว ผู้อำนวยการกศน.อำเภอลำลูกกา กล่าวเพิ่มเติมว่าการจัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณร้อยตรีหญิงจันทนา โพธิแพทย์ ทายาทผู้บริจาคที่ดินและสร้างอาคารทองชุ่มชื่นอนุสรณ์ ทองสุขอุปถัมภ์ ซึ่งปัจจุบัน กศน.อำเภอลำลูกกาใช้เป็นสำนักงานและคณะกรรมการกศน.และนักศึกษากศน.ที่ได้ร่วม สมทบทุนทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา สำหรับผู้ที่ต้องการร่วมบุญสมทบทุนการซ่อมแซมอาคาร และจัดหาวัสดุ สามารถร่วมบุญได้ที่ ธนาคารกรุงไทยสาขาบิ๊กซี (คลอง 5 ) ชื่อบัญชี นางสุทธิรักษ์ พุ่มไสว และ นางจงกลณี จางวาน และ น.ส.ประภาพร ยิ้มใย เลขที่บัญชี 985-6-61142-3 บัญชีประเภทออมทรัพย์ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-1910581 สำนักงานกศน.อำเภอลำลูกกา

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน

Related posts