จังหวัดจันทบุรีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วม 7 วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์ 2562

จังหวัดจันทบุรีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วม 7 วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์ 2562 และแถลงข่าว ความพร้อม บูรณาการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร เน้นคุมเข้มมาตรการทางกฎหมาย ลดสถิติอุบัติเหตุทางถนน

 

วันนี้ ( 10 เม.ย.62 ) ที่ ห้องประชุมสำนักงาน ปภ.จังหวัดจันทบุรี นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในฐานะ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานนำข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายภาคประชาชนร่วม เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2562 หรือ 7 วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์ “ ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” และ แถลงข่าว การเตรียมความพร้อมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ปิดจุดเสี่ยง เพื่อลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อำนวยความสะดวกผู้ใช้รถ ใช้ถนน และนักท่องเที่ยว

รวมทั้งมาตรการทางสังคมในการควบคุม ป้องปรามและตักเตือนผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ออกมาเล่นน้ำสงกรานต์ให้มีความปลอดภัยและจัด Zoning ปลอดภัยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่เล่นน้ำและมีเป้าหมาย สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ปีนี้ให้ลดน้อยลงกว่าค่าเฉลี่ยเป้าหมายจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต ช่วงเทศกาลสงกรานต์ในช่วงย้อนหลัง 3 ปี สรุปคืออุบัติเหตุไม่ควรเกิน 47 ครั้ง ผู้บาดเจ็บไม่ควรเกิน 46 คน และ ผู้เสียชีวิตไม่ควรเกิน 3 คน พร้อมใช้มาตรการเข้มทางกฎหมายควบคุมวินัยจราจรผู้ใช้รถใช้ถนน รวมถึงการสัญจรทางน้ำในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ทีมข่าวภูมิภาค
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Related posts