จังหวัดสระบุรี-ประกอบพิธีทำน้ำสรงมุรธาภิเษก และพิธีทำน้ำอภิเษก ณ พระมณฑปรอยพระพุทธบาท จ.สระบุรี (ชมคลิป)

จังหวัดสระบุรี-ประกอบพิธีทำน้ำสรงมุรธาภิเษก และพิธีทำน้ำอภิเษก ณ พระมณฑปรอยพระพุทธบาท จ.สระบุรี

 

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ผู้บริหารส่วนราชการระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการและประชาชน ประกอบพิธีทำน้ำสรงมุรธาภิเษกและน้ำอภิเษก
โดยในเวลา 16.30 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสระบุรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี ยืนประจำที่หน้าเครื่องสังเวยบูชาฤกษ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย จุดธูปเทียนที่เครื่องสังเวยบูชาฤกษ์ พราหมณ์หรือบัณฑิตอ่านโองการบูชาฤกษ์ จากนั้น รองปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสระบุรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีเดินเข้าสู่สถานที่ประกอบพิธี


เวลา 17.00 น.รองปลัดกระทรวงมหาดไทย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี ประธานสงฆ์ประกาศชุมนุมเทวดาในการทำสรงมุรธาภิเษกและน้ำอภิเษก ประธานสงฆ์ เจิมเทียนชัย เทียนมงคล และเทียนพุทธาภิเษก และรองปลัดกระทรวงมหาดไทยถวายเทียนชนวนแด่ประธานสงฆ์เพื่อประกอบพิธี
และในเวลาฤกษ์ 17.10 น.ประธานสงฆ์จุดเทียนชัยและเทียนพุทธาภิเษก พระสงฆ์ 30 รูปเจริญพระพุทธมนต์คาถาจุดเทียนชัย เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย วงดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ และประกอบพิธีตามลำดับ จากนั้นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยจุดเทียนมงคล เทียนหน้าพระ และเทียนนวหรคุณ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จนจบ


จากนั้นเจ้าหน้าที่นิมนต์พระสงฆ์เถราจารย์และพระสวดภาณวาร ขึ้นอาสน์สงฆ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีจุดเทียนทอง เทียนเงิน และธูปเทียนหน้าเตียงพระสวดภาณวาร พระสงฆ์สวดภาณวารและนั่งจิตภาวนาอฐิษฐานจิต
สำหรับวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ที่ อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษ ชนิดราชวรมหาวิหาร และเป็นสถานที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท ตามพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยากล่าวว่า มีพระภิกษุไทยคณะหนึ่ง เดินทางไปยังลังกาทวีป เพื่อนมัสการรอยพระพุทธบาท พระสงฆ์ลังกากล่าวว่า ประเทศไทยก็มีรอยพระพุทธบาทอยู่แล้วที่เขาสุวรรณบรรพต จึงได้นำความกราบทูลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมให้ทรงทราบ และได้สืบหาจนพบรอยพระพุทธบาท เพื่อเป็นที่สักการบูชา เป็นศูนย์รวมแห่งพลังศรัทธาอันยิ่งใหญ่ พระพุทธบาทสระบุรีเป็นพระอารามหลวง ที่พระมหากษัตริย์แทบทุกพระองค์ทรงทำนุบำรุงและเสด็จไปนมัสการตลอดมา ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงรัตนโกสินทร์

/ดำรงค์ ชื่นจินดา   ผู้สื่อข่าวสระบุรีรายงาน

Related posts