นครนายก พิธีทำน้ำอภิเษก 8 เมษายน 2562 (ชมคลิป)

จังหวัดนครนายกประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก เพื่อนำไปประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

ที่อุโบสถวัดอุดมธานี พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายธนาคม จงจิระ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดนครนายกได้เข้าร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก เพื่อนำไปประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยการจุดธูปเทียนที่หน้าเครื่องสังเวยบูชาฤกษ์ โดยมีพระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เป็นประธานสงฆ์ พราหมณ์ได้อ่านโองการบูชาฤกษ์

จากนั้นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ประธานสงฆ์ให้ศีล ประธานสงฆ์ประกาศชุมนุมเทวดาและเจิมเทียนชัย เทียนมหามงคลและเทียนพุทธาภิเษกในพิธีทำน้ำอภิเษก พร้อมจุดเทียนชัยและเทียนพุทธาภิเษก พระสงฆ์จำนวน 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์คาถา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก จุดเทียนทอง เทียนเงิน หน้าเตียงพระสวดภาณวาร พระสงฆ์เถราจารย์ได้ผลัดเปลี่ยนกันเจริญจิตภาวนา อธิฐานจิต และสวดภาณวารอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้เข้าร่วมในพิธีกันเป็นจำนวนมาก

สมบัติ เนินใหม่ นครนายก

Related posts