ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธี ทำน้ำอภิเษก ณพระอุโบสถวัดแก้วโกรวารามพระอารามหลวงจังหวัดกระบี่ (ชมคลิป)

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธี ทำน้ำอภิเษก ณพระอุโบสถวัดแก้วโกรวารามพระอารามหลวงจังหวัดกระบี่

 

 

ตามกำหนดการมีข้าราชการ ทุกหมู่เหล่า ประชาชน เข้าร่วมเพื่อ แสดงความจงรักภักดี และวันพรุ่งนี้ วันที่ 9 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 เป็นต้นไป จะทำพิธีบายศรีเวียนเทียน สมโภชน์น้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ พระอุโบสถ วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวงตามกำหนดการ ที่จัดขึ้นพร้อมกันทุกจังหวัด ทั้งประเทศ
เมื่อเวลา 16:00 น วันนี้ 8 เมษายน 2562 พันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดีประวิตรผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ประธานในพิธี ทำน้ำอภิเษก เนื่องในวโรกาส งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


โดยได้จุดธูปเทียนที่หน้าเครื่องสังเวยบูชาฤกษ์ ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกบริเวณด้านใน สถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล เวลา 17.00 น ฤกษ์เวลา ประธานสงฆ์ประกาศชุมนุมเทวดาในการวิธีทำน้ำอภิเษก จุดเทียนชัย เทียนมงคล และเทียนพุทธาภิเษก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ถวายเทียนชนวนแด่ประธานสงฆ์ ประธานสงฆ์จุดเทียนชัยและเทียนพุทธาภิเษก ในช่วงเวลา 17.10 นถึง 22:00. พระสงฆ์ 30 รูปเจริญพระพุทธมนต์ คาถา จุดเทียนชัย เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย วงดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ เจ้าหน้าที่ อาราธนา พระปริตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่จุดเทียนมงคล เทียนหน้าพระ และเทียน นวหรคุณ พระสงฆ์ 30 รูปเจริญพระพุทธมนต์ จนจบ พระสงฆ์เถราจารย์ และพระสวดภาณวาร ขึ้นอาสน์สงฆ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่จุดเทียนทอง เทียนเงินและธูปเทียนหน้าเตียง พระสวดภาณวาร พระสงฆ์สวดภาณวาร. ทั้งนี้พระสงฆ์เถราจารย์และพระสงฆ์สวดภาณวาร จะได้ผลัดเปลี่ยนกันนั่งเจริญจิตภาวนาอธิษฐานจิตและสวดภาณวารต่อไปจนถึงเวลาอันสมควร


โดยการประกอบพิธีทั้งภายนอกและภายในพระอุโบสถ มีการติดตั้ง ทีวี โปรแจ็คเตอร์ ขนาดใหญ่. ถ่ายทอด ขั้นตอน การประกอบพิธี ทั้งภายนอกและภาย ในพระอุโบสถ ฯ ให้ผู้เข้าร่วมพิธี ได้ รับชม กันอย่างทั่วถึง. ณ พระอุโบสถวัดแก้วโกรวารามพระอารามหลวงจังหวัดกระบี่ ตามกำหนดการ อย่างสมพระเกียรติ เพื่อแสดงความจงรักภักดี ทั้งนี้ พระสงฆ์ในพิธีใช้พัดยศ. ข้าราชการ พลเรือนแต่งกาย แบบเต็มยศสายสะพายชั้นสูงสุด ไม่สวมหมวก ข้าราชการทหารตำรวจ แต่งเครื่องแบบเต็มยศสายสะพายชั้นสูงสุด สวมหมวกพร้อมกระบี่ถุงมือ ประธานแม่บ้านมหาดไทยแต่งกายด้วยชุดไทยจิตรลดาสีเหลืองด้านประชาชนทั่วไปแต่งชุดสุภาพโทนสีเหลือง
และวันพรุ่งนี้ วันที่ 9 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 เป็นต้นไป จะทำพิธีบายศรีเวียนเทียน สมโภชน์น้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ พระอุโบสถ วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวงตามกำหนดการ ที่จัดขึ้นพร้อมกันทุกจังหวัด ทั้งประเทศ….

กระบี่//ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง. รายงาน

Related posts