สัตหีบ ชุมชนแหลมเทียน อบรมช่วยเหลือเป็นเล่นน้ำปลอดภัยให้เยาวชนมีประสบการณ์

สัตหีบ ชุมชนแหลมเทียน อบรมช่วยเหลือเป็นเล่นน้ำปลอดภัยให้เยาวชนมีประสบการณ์

 


ที่สโมสรโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการช่วยเหลือเป็น เล่นน้ำปลอดภัย ชุมชนแหลมเทียน โดยมี คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ร.อ.เสวก พ่วงบัลลังก์ ประธานชุมชนแหลมเทียน และผู้เข้ารับการอบร ร่วมเปิดโครงการ


ร.อ.เสวก พ่วงบัลลังก์ กล่าวว่า ในแต่ละปี มีเด็กจำนวนมากที่ต้องเสียชีวิตจากการจมน้ำตาย บางเหตุการณ์มีเด็กเสียชีวิตพร้อม ๆ กันหลายคน ทำให้ครอบครัวต้องสูญเสียบุตรอันเป็นที่รัก นับเป็นเรื่องที่น่าเสียใจเป็นอย่างยิ่ง ทั้งที่เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องที่สามารถป้องกันได้ ประกอบกับอำเภอสัตหีบเป็นพื้นที่ติดกับชายฝั่งทะเล จึงเป็นสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดเหตุการณ์ที่จะนำไปสู่การสูญเสีย จึงได้ร่วมกับคณะกรรมการทั้ง 4 ชุมชน จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้เด็ก ๆ ที่จะเป็นกำลังของชาติในอนาคต ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการทำกิจกรรมทางน้ำ สามารถช่วยเหลือตนเอง และผู้ประสบภัยทางน้ำ ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย


นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา กล่าวว่า ขอชื่นชมประธานชุมชนแหลมเทียน ที่จัดโครงการนี้ขึ้นมา เนื่องจากอำเภอสัตหีบ เป็นอำเภอที่มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล มีชายหาดที่สวยงาม จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดชลบุรี กิจกรรมทางน้ำจึงเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัส และหมุนเวียนเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากในแต่ละปีจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากกิจกรรมทางน้ำ ชุมชนแหลมเทียน ซึ่งเป็นชุมชนที่มีพื้นที่ติดกับทะเล ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันการเกิดอันตราย จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการช่วยเหลือตนเอง หรือผู้ประสบภัยทางน้ำได้อย่างถูกวิธี ปลอดภัยทั้งผู้ไปช่วยและผู้ถูกช่วย อีกทั้งสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้อื่นได้อย่างถูกต้องต่อไป

 

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

Related posts