“กองทัพเรือ จัดเรือหลวงสัตหีบเป็นพาหนะ นำ ผวจ.ตราด เป็นประธานประในพิธีพลีกรรมตักน้ำและอัญเชิญไปประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์”

“กองทัพเรือ จัดเรือหลวงสัตหีบเป็นพาหนะ นำ ผวจ.ตราด เป็นประธานประในพิธีพลีกรรมตักน้ำและอัญเชิญไปประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์”

 


เมื่อวันที่ 6 เม.ย.62 พลเรือโทบรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ จังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้ นาวาเอกปพณ หาญไพบูลย์ ผู้บังคับการหมวดเรือ ลาดตระเวนชายแดน/รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1 จัดเรือหลวงสัตหีบ เป็นพาหนะในการ รับ-ส่ง นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ประธานในพิธีพลีกรรมตักน้ำและอัญเชิญไปประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์ ณ น้ำตกธารมะยม ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จว.ตราด มีเรือตรวจการณ์ 99 และ 266 (เรือ ต.99 , เรือ ต.266) พร้อมกำลังพลกองทัพเรือ และประชาชนในพื้นที่จังหวัดตราด ร่วมพิธีในวันนี้ด้วยจำนวนมาก โดยใช้เส้นทางการเดินเรือจาก ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1 อ.แหลมงอบ จ.ตราด ถึงท่าเทียบเรือสวนหลวง เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด ร่วมประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ และเป็นพาหนะอัญเชิญมาส่งที่ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1 นับเป็นเกียรติประวัติอันสูงยิ่งของกองทัพเรือและกำลังพล ที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีอันเป็นมงคลในครั้งนี้


สำหรับการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ น้ำตกธารมะยม อ.เกาะช้าง เริ่มด้วยพิธีพราหมณ์อ่านโองการบวงสรวง เพื่อบูชาเทพยดาเทพารักษ์ ผู้ดูแลรักษาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวคาถาพลีกรรมตักน้ำ ทำพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ใส่ขันสาคร เสร็จแล้วอัญเชิญขันน้ำสาคร ซึ่งห่อด้วยผ้าขาวผูกริบบิ้นสีขาว พร้อมที่ตักน้ำขึ้นขบวนรถบุษบกขึ้นสู่เรือหลวงสัตหีบ เป็นพาหนะนำเข้าท่าเรือ ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1 เพื่ออัญเชิญไปยังพระอุโบสถวัดโยธานิมิต ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด เพื่อประกอบพิธีกรรมทำน้ำอภิเษก ในวันที่ 8 เม.ย.62 และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในวันที่ 9 เม.ย.62 ณ พระอุโบสถวัดโยธานิมิต การทำพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดตราด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องตามโบราณประเพณี อย่างสมพระเกียรติ


จากประกาศสำนักพระราชวังได้ประกาศว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 โดยในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จะมีการนำน้ำศักดิ์สิทธิ์จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิของจังหวัดต่าง ๆ ทั่วพระราชอาณาจักรไทย อัญเชิญไปประกอบพิธี ซึ่งจังหวัดตราด เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ คือน้ำตกธารมะยม อ.เกาะช้าง
การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เป็นครั้งแรกที่มีการใช้น้ำจากทั่วประเทศทั้ง 77 จังหวัด รวม 117 แหล่งน้ำ เพื่อแสดงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่จะใช้ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ น้ำสรงมุรธาภิเษก คือ น้ำที่สรงตั้งแต่พระเศียรลงมาทั่วทั้งพระวรกาย และน้ำอภิเษก สรงเฉพาะพระวรกาย แหล่งน้ำจากน้ำตกธารมะยม เกาะช้าง จ.ตราด นับเป็นหนึ่งในแหล่งน้ำอภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในครั้งนี้ จากแหล่งน้ำ 108 แหล่งทั่วประเทศ

นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี ด012 ชลบุรี 0909535645,0863684323

Related posts