1 ส.ค. 62 กำหนดเปิดทำการศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนง ศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญาตลิ่งชัน ศาลอาญาพระโขนง ศาลอาญามีนบุรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานคดี

1 ส.ค. 62 กำหนดเปิดทำการศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนง ศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญาตลิ่งชัน ศาลอาญาพระโขนง ศาลอาญามีนบุรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานคดี

 

วันนี้ (5 เมษายน 2562) นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดที่ตั้งและ วันเปิดทำการศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญามีนบุรี ศาลแพ่งพระโขนง ศาลอาญาพระโขนง ศาลแพ่งตลิ่งชัน และ ศาลอาญาตลิ่งชัน พ.ศ…. โดยกำหนดให้ศาลแพ่งตลิ่งชัน และศาลอาญาตลิ่งชัน ตั้งอยู่ ณ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ศาลแพ่งพระโขนงและศาลอาญาพระโขนง ตั้งอยู่ ณ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ศาลแพ่งมีนบุรี และศาลอาญามีนบุรี ตั้งอยู่ ณ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดให้เปิดทำการ ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ พร้อมกัน

การจัดตั้งศาลทั้งหกศาลเป็นการยกฐานะจากศาลจังหวัดที่มีผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าศาลเป็นศาลที่จะมีผู้บังคับบัญชาระดับอธิบดีผู้พิพากษา ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคดีให้สอดคล้องกับปริมาณคดีในแต่ละประเภทที่ถูกฟ้องเข้ามาในพื้นที่ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ซึ่งหลังจากยกฐานะแล้วคาดว่าการพิจารณาพิพากษาจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น สำหรับอาคารที่ทำการนั้น สำนักงานศาลยุติธรรมได้จัดเตรียมความพร้อมไว้แล้ว โดยศาลแพ่งมีนบุรีและศาลอาญามีนบุรีจะเปิดทำการ ณ อาคารศาลจังหวัดมีนบุรี ศาลแพ่งพระโขนงและศาลอาญาพระโขนง จะเปิดทำการ ณ อาคารศาลจังหวัดพระโขนง และศาลแพ่งตลิ่งชัน และศาลอาญาตลิ่งชันก็จะเปิดทำการ ณ อาคารศาลจังหวัดตลิ่งชั้น เมื่อเป็นการใช้อาคารศาลหลังเดิมจึงไม่มีปัญหาในเรื่องการก่อสร้าง

 

Related posts