#สุรินทร์# จัดพิธีมอบโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Bike อุ่นไอรักพระราชทาน (ชมคลิป)

#สุรินทร์# จัดพิธีมอบโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Bike อุ่นไอรักพระราชทาน

 

วันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น. นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน มอบโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Bike อุ่นไอรัก พระราชทาน ณ บริเวณห้องโถง ศาลากลาง จังหวัดสุรินทร์ ในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาต ให้จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ในโอกาสพิธีเปิดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ทั้งในกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคทั้ง 76 จังหวัดเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกายและส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในครอบครัวและสังคม โดยพระราชทานพระราชานุญาตให้หน่วยราชการในพระองค์ดำเนินการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จากทั่วประเทศที่สมควรได้รับรางวัล Super Biker

ซึ่งหน่วยงานราชการในพระองค์ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล Supe Biker โดยแบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1.ประเภทบุคคลตัวอย่างผู้เป็นแรงบันดาลใจไว้อุ่นไอรัก 2. ประเภทครอบครัวจักรยานอุ่นไอรัก 3.ประเทศแข็งแกร่งกายใจแบบอย่างที่ดี อายุมากที่สุด 4.ประเภทหนูน้อยจักรยานสร้างอนาคตไทยอายุน้อยที่สุด 5.ประเภทนักปั่นสุขใจจักรยานสดใสสวยงาม ส่วนจังหวัดสุรินทร์ มีผู้ได้รับรางวัลจำนวน 3 ประเภทดังนี้ 1.ประเภทครอบครัวจักรยานอุ่นไอรัก ได้แก่ นายสุทัศน์ ร่วมพัฒนา จำนวนสมาชิกร่วมปั่น 3 คน 2.ประเภทแข็งแกร่ง กายใจ แบบอย่างที่ดี (อายุมากที่สุด)ได้แก่ นางจรีวรรณ ชูตาลัด อายุ 69 ปี 3.ประเภทหนูน้อยจักรยาน สร้างอนาคตไทย (อายุน้อยที่สุด)ได้แก่ เด็กหญิง ปณพร สมบัติไหมไทย อายุ 5 ปี พิธีมอบโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Bike อุ่นไอรักพระราชทานครั้งนี้มี รองผู้ว่าราชการ ผู้แทน มทบ.25 ผู้แทน ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสุรินทร์ร่วมเป็นเกียรติ

ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ นสพ.ข่าว 4 เหล่าทัพ จ.สุรินทร์

Related posts