จังหวัดสระบุรี​ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์​ มอบสิ่งของพระราชทานและเงินช่วยเหลือผู้ป​ร​ะ​สบภัยพิบัติ (ชมคลิป)

จังหวัดสระบุรี​ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์​ มอบสิ่งของพระราชทานและเงินช่วยเหลือผู้ป​ร​ะ​สบภัยพิบัติ

 

วันที่5​เมษายน​2562​เวลา12.00น.​ นายแมนรัตน์​ รัตนสุคนธ์​ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี​ ฐานะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดสระบุรีได้รับแจ้งจาก​ นายอำเภอวิหารแดง​ ขอความอนุเคราะห์พิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีไฟไหม้บ้าน1หลัง​ บ้านเลขที่37/8หมู่ที่4​ หมู่ที่4​ ตำบลหนองหมู​ อำเภอวิหารแดง​ จังหวัดสระบุรี​


เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 สร้างความเสียหายให้แก่บ้านพักที่อาศัยของ​ นายสุนทร​ อินทร์อ่ำ ผู้เสียหายทั้งหลังได้และรับความเดือดร้อนของผู้อาศัยจำนวน 3 ราย​ ในครอบครัวประเมินค่าเสียหายประสบภัยในครั้งนี้ 80,000บาท​ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์​ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยและสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อให้การสงเคราะห์ด้านการศึกษามอบทุนการศึกษาให้กับเด็กกำพร้าหรือเด็กที่มีครอบครัวประสบภัยสาธารณภัย​

ตามที่จังหวัดสระบุรีจึงได้พิจารณาสำรองเงินจ่ายของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่มีอยู่ให้ความช่วยเหลือเป็นค่าซ่อมแซม​ ค่าวัสดุ สร้างจำนวน33, 000บาท​ เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นและซื้อเครื่องครัวเครื่อง 3, 000 บาท​ ของที่จังหวัดสระบุรีจึงได้พิจารณามอบสิ่งของเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีช่วยเหลือเบื้องต้นและเครื่องครัวเครื่องนอน​ ถุงยังชีพ​ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับผู้ประสบภัยไปก่อน

/ดำรงค์ ชื่นจินดา​  ผู้สื่อข่าวสระบุรีรายงาน

Related posts