กองทัพเรือ ฝึกยิงอาวุธปล่อยวิถีจากพื้นสู่พื้นแบบ C- 802A ระยะยิงไกลสุดในภูมิภาคเป็นครั้งแรก ถูกเป้าหมายอย่างแม่นยำ !

กองทัพเรือ ฝึกยิงอาวุธปล่อยวิถีจากพื้นสู่พื้นแบบ C- 802A ระยะยิงไกลสุดในภูมิภาคเป็นครั้งแรก ถูกเป้าหมายอย่างแม่นยำ !

 


วันนี้ (5 เมษายน 2562) เวลา 11.29 น. กองทัพเรือ ได้ทำการฝึกยิงอาวุธปล่อยนำวิถีจากพื้นสู่พื้นแบบ C – 802A บนเรือหลวงกระบุรี บริเวณทะเลอันดามัน อันเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2562 โดยมี พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือร่วมสังเกตการณ์ฝึกบนเรือหลวงจักรีนฤเบศร
การฝึกยิงอาวุธปล่อยนำวิถีฯ ในครั้งนี้ กองทัพเรือ ได้ทำการฝึกยิงอาวุธปล่อยนำวิถีแบบ C – 802A จากเรือหลวงกระบุรี เป็นเรือยิง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบขีดความสามารถที่แท้จริงของอาวุธปล่อยนำวิถี C – 802A
ซึ่งการฝึกยิงในวันนี้ เป็นการยิงผ่านการรายงานของหน่วยชี้เป้า ไปยังเป้าหมาย ที่เคลื่อนที่ได้โดยอิสระ (การยิงทางยุทธวิธีขั้นสูงสุด) โดยพื้นที่ทำการฝึกยิงอยู่ห่างจากฝั่ง ประมาณ 180 กิโลเมตร จากฐานทัพเรือพังงา

โดยในเวลา 11.34 น. หลังจากที่อาวุธปล่อย C – 802A ได้ถูกปล่อยออกจากท่อยิงบนเรือหลวงกระบุรี วิ่งเข้าหาเป้าที่อยู่ห่างออกไป 100 กิโลเมตร ด้วยความเร็ว 0.94 มัค และทำลายเป้า ได้อย่างแม่นยำ ซึ่งการยิงอาวุธปล่อยนำวิถีในครั้งนี้นับได้ว่าเป็นการยิงอาวุธปล่อยที่ระยะยิงไกลที่สุดเป็นครั้งแรกของกองทัพเรือและเป็นครั้งแรกของภูมิภาคอาเซียน
ทั้งนี้ อาวุธปล่อยนำวิถีแบบ C – 802A เป็นอาวุธปล่อยนำวิถีประเภท พื้น – สู่ – พื้น ผลิตจาก สาธารณรัฐประชาชนจีน ใช้ต่อต้านเรือผิวน้ำ โดยเมื่อถูกปล่อยออกจากท่อยิงจะโคจรเรี่ยน้ำ ด้วยความเร็วต่ำกว่าเสียง ขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิงแข็ง หัวรบเป็นแบบกึ่งเจาะเกราะ และมีชนวนกระทบแตก หน่วงเวลาการระเบิด มีวงจรต่อต้านการรบกวน สามารถใช้ได้ในสภาวะท้องทะเลปกติ จนถึง สภาพทะเลระดับ 5 โดย กองทัพเรือ จัดหาเข้าประจำการในกองทัพเรือ และติดตั้งไว้ในเรือหลวงกระบุรี และ ร.ล.สายบุรี

สำหรับอาวุธปล่อยนำวิถีแบบ C – 802A มีคุณลักษณะความยาว 6.383 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.36 เมตร กว้างขณะกางปีก 1.22 เมตร ขณะพับปีก 0.72 เมตร น้ำหนักรวม 802 กิโลกรัม

โดยการฝึกยิงอาวุธครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกภาคสนามภาคทะเลประจำปี 2562 ในรหัสการฝึกกองทัพเรือ 62 ณ ฝั่งทะเลอันดามัน

ทั้งนี้เพื่อให้กำลังพลทุกระดับ และทุกหน่วยรบ มีความพร้อมสูงสุด ส่งผลให้กองทัพเรือสามารถรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลได้ ตั้งแต่สถานการณ์ปกติจนถึงสถานการณ์วิกฤตขั้นสูงสุด ไม่ยิ่งหย่อนกว่าชาติใดในภูมิภาค บรรลุตามวิสัยทัศน์ กองทัพเรือที่ว่า “เป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทนำในภูมิภาค และเป็นเลิศในการบริหารจัดการ” สามารถส่งมอบคุณค่าให้กับประชาชนและสังคม “เป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ”

 

กองประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

Related posts