ยโสธร ระดมความร่วมมือทุกภาคส่วน เตรียมพร้อมทุกพื้นที่ ป้องกัน ควบคุมโรค “ ไข้เลือดออก ”

ยโสธร ระดมความร่วมมือทุกภาคส่วน เตรียมพร้อมทุกพื้นที่ ป้องกัน ควบคุมโรค “ ไข้เลือดออก ”

 


วันนี้ ( 5 เมษายน 2562 ) นายแพทย์ธนุตม์ ก้วยเจริญพานิชก์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร เปปิดเผยกับสื่อมวลชนหลังได้รับมอบหมายจาก นายแพทย์บัญชา สรรพโส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ให้เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ที่ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ว่า จังหวัดยโสธร ได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยระดมความร่วมมือทุกภาคส่วนและสั่งการทุกพื้นที่ โดยเฉพาะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคให้เข้มข้นในเบื้องต้นคือระดมความร่วมมือ อสม. แกนนำชุมชน ประชาชน ออกสำรวจลูกน้ำยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

และกการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในจุดต่างๆที่เป็นพื้นที่เสี่ยง นายแพทย์ธนุตม์ก้วย เจริญพานิชก์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้านมาตรการควบคุมโรคเมื่อพบผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดยโสธร ใช้มาตรการ3-3-1 ในการควบคุมโรค คือ หลังจากโรงพยาบาลพบผู้ป่วย ให้รายงานโรคทีมควบคุมโรคของพื้นที่ภายใน 3 ชั่วโมง และให้ทีมควบคุมโรคกำชับให้ อสม.ลงกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายที่บ้านผู้ป่วยและชุมชนผู้ป่วยภายใน 3 ชั่วโมง แล้วส่งทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วหรือSRRT ลงพื้นที่ควบคุมโรคโดยการพ่นสารเคมีภายใน 1 วัน เพื่อจำกัดวงแพร่ระบาดได้รวดเร็วขึ้น หลังจากนั้นอีก7วันให้พ่นซ้ำ พร้อมกำจัดลูกน้ำยุงลายให้เป็น 0 ด้วย และดำเนินการสำรวจ และทำลายลูกน้ำอย่างต่อเนื่อง ใน 14-21-28วันถัดไป โดยให้ค่าความชุกลูกน้ำไม่เกินร้อยละ 5 ของหลังคาเรือน


รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ยังฝากเตือน ถึงพี่น้องประชาชนอีกว่า หากป่วยเป็นไข้สูงลอย กินยาลดไข้แล้วไข้ไม่ลด หน้าแดง ปวดศีรษะมาก หากอาการไข้ไม่ดีขึ้นภายใน 2 วัน อย่านิ่งนอนใจ ขอให้รีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อรับการตรวจรักษา ห้ามซื้อยามารับประทานเองเพราะอาจมีส่วนผสมของสารที่ทำให้เลือดออกมากขึ้น ซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิต และขอความร่วมมือจากประชาชนทุกคนในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในพื้นที่เสี่ยงทุกสัปดาห์ ได้แก่ ครัวเรือน ชุมชน โรงเรียน ศาสนสถาน สถานพยาบาล สวนสาธารณะ เป็นต้น และดูแลบ้านเรือนของตนเองให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งหลบซ่อนของยุงลาย เก็บขยะ เก็บน้ำที่เป็นภาชนะต่างๆ ที่อาจมีน้ำขัง เป็นแหล่งเพะพันธุ์ลูกน้ำได้ขอให้ทำทุกๆ 7 วันเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกของยโสธรให้ได้.

 

ภาพ/ข่าว. สมัย. คำแก้ว. ยโสธร รายงาน

Related posts