จังหวัดจันทบุรี มอบโล่ที่ระลึก และ เสื้อ Super Biker อุ่นไอรัก พระราชทาน แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลในจันทบุรี สร้างความปลาบปลื้ม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ (ชมคลิป)

จังหวัดจันทบุรี มอบโล่ที่ระลึก และ เสื้อ Super Biker อุ่นไอรัก พระราชทาน แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลในจันทบุรี สร้างความปลาบปลื้ม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 

 

วันนี้ ( 31 มี.ค.62 ) ที่ห้องรับรอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ และ ประชาชนที่ร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก และผ่านการพิจารณาเป็นตัวอย่างของจังหวัดจันทบุรีเข้ารับ พระราชทานเสื้อ Super Biker อุ่นไอรัก พระราชทาน ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก ในโอกาสพิธีเปิดงาน “อุ่นไอรักคลายลมหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ทั้งในกรุงเทพมหานคร และ ส่วนภูมิภาค ทั้ง 76 จังหวัด เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย และ ส่งเสริมให้เกิดความรักสามัคคีในครอบครัวและสังคม

โดยพระราชทานพระราชานุญาตให้ หน่วยราชการในพระองค์ดำเนินการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก จากทั่วประเทศที่สมควรได้รับรางวัล Super Biker อุ่นไอรัก โดยแบ่งเป็น 5 ประเภท ในส่วนของจังหวัดจันทบุรีมีประชาชน และ ครอบครัวที่เข้าร่วมกิจกรรมและผ่านการพิจารณาสมควรได้รับรางวัล 3 ประเภท คือ 1.ประเภทครอบครัวจักรยานอุ่นไอรัก ได้แก่ นางปณิตา พิบูลภักดี เด็กหญิง ธิติยา พิบูลภักดี และ เด็กหญิง เปรมมิกา พิบูลภักดี // 2.ประเภทแข็งแกร่ง กายใจ แบบอย่างที่ดี ( อายุมากที่สุด ) ได้แก่ นายประจำ ฉัยยะ อายุ 81 ปี และ 3. ประเภทหนูน้อยจักรยาน สร้างอนาคตไทย ( อายุน้อยที่สุด ) ได้แก่ เด็กหญิง นิธิมา สุขร่วมเย็น ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลพระราชทานโล่ที่ระลึกและ เสื้อ Super Biker อุ่นไอรัก พระราชทาน ต่างปราบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ทีมข่าวภูมิภาค
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Related posts