ชลประทาน 8 นครราชสีมา ยืนยันมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค –บริโภค ผ่านพ้นช่วงฤดูแล้งปีนี้อย่างแน่นอน คิกออฟคาราวานบรรเทาภัยแล้ง (ชมคลิป)

ชลประทาน 8 นครราชสีมา ยืนยันมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค –บริโภค ผ่านพ้นช่วงฤดูแล้งปีนี้อย่างแน่นอน คิกออฟคาราวานบรรเทาภัยแล้ง

 

 

ที่สำนักงานชลประทานที่ 8 นครราชสีมา (ชป.8 นม.) เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 29 มีนาคม นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการ ชป. 8 นม. พร้อมผู้บริหารและบุคลากรสังกัดโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง,ลำมูลบน,ลำแชะ,ลำพระเพลิง,ลำปลายมาศและชลประทานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมรายงานสถานการณ์น้ำและแนวทางช่วยเหลือภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จากนั้นได้คิกออฟปล่อยขบวนเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำและรถบรรทุกน้ำ ประกอบด้วยรถบรรทุกน้ำ 23 คัน, เครื่องสูบน้ำ 80 เครื่อง, รถนาค 1 คัน, รถตักหน้าขุดหลัง 3 คัน, รถบรรทุก 5 คัน, รถขุดตัก (แบ็ลคโฮ) 2 คัน เพื่อออกปฏิบัติการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคและกิจกรรมที่จำเป็นในการดำรงชีพช่วงหน้าแล้ง

นายเกียรติศักดิ์ ฯ ผอ. ชป.8 เปิดเผยสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ โดยมีอ่างลำตะคอง อ.สีคิ้ว มีปริมาณน้ำ 171.888 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 58.9 % อ่างลำมูลบน อ.ครบุรี 47.508 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 35.5 % อ่างลำแซะ อ.ครบุรี 117.73 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 43.99 % อ่างลำพระเพลิง อ.ปักธงชัย 48.91 ล้าน ลบ.ม. และอ่างลำปลายมาศ อ.เสิงสาง 34.052 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 28.9 % เกณฑ์น้ำน้อยวิกฤต ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 22 แห่ง มีปริมาณน้ำ 94.19 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 30.76% ภาพรวมมีจำนวน 9 อ่างที่มีน้ำน้อยกว่า 30 % โดยมีอ่างห้วยบ้านยาง อ่างห้วยยาง อ่างห้วยปราสาทใหญ่ อ่างลำเชียงไกรตอนบน อ่างห้วยตะคร้อ อ่างห้วยน้ำเค็ม อ่างบึงกระโตน อ่างลำสำลายอ่างห้วยเตย ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
อย่างไรก็ตาม จ.นครราชสีมา มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 4 แห่ง ขอยืนยันมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค –บริโภค โดยเฉพาะการผลิตประปาภูมิภาค และประปาเทศบาลนคร ( ทน.) นครราชสีมา รวม 11 แห่ง ต้องมีน้ำใช้บริหารจัดการจนผ่านพ้นช่วงฤดูแล้งปีนี้อย่างแน่นอน

อำนาจ อภัยภักดี ข่าวภาพนครราชสีมา

Related posts