นาวิกโยธินรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการ หน่วยกำลังรบหลักของกองทัพเรือ (ชมคลิป)

นาวิกโยธินรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการ หน่วยกำลังรบหลักของกองทัพเรือ

 

 

วันนี้ 29 มี.ค. 62 ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ให้ พล.ร.ท ศังกร พงษ์ศิริ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (ผบ.นย.) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ อัตตราพลเรือเอก และมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ให้ พล.ร.ต.รณรงค์ สิทธินันทน์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อัตตราพลเรือโท ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป จึงได้ทำพิธีส่งมอบหน้าที่ ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โดย พล.ร.ท ศังกร พงษ์ศิริ กล่าวว่าขอให้กำลังพลทุกนาย จงตั้งใจปฏิบัติหน้า ที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ มีความเชื่อและมั่นใจว่าภายใต้การนำของ พล.ร.ต.รณรงค์ สิทธินันทน์ ผบ.นย.คนใหม่ ซึ่งเป็นนายทหารนาวิกโยธิน ที่มีความรู้ ความสามารถ เปี่ยมด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล จะทำให้หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เจริญก้าวหน้าสืบต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

ด้าน พล.ร.ต.รณรงค์ สิทธินันทน์ ผบ.นย.คนใหม่ กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นที่มอบความไว้วางใจ และรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มารับหน้าที่สำคัญ ผบ.นย. ซึ่งเป็นหน่วยกำลังรบหลักของกองทัพเรือ ที่สามารถปฏิบัติการได้ทั้ง 3 มิติ ในการดูแลชายแดนด้านภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคอิสาน และที่สำคัญในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งถือว่ามีพื้นที่รับผิดชอบกว้างขวาง มั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะพัฒนาแก้ปัญหาทั้งมวลควบคู่ไปกับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและจะปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความยุติธรรม

 

อุดมเกียรติ ทิพย์ศรีกุล/นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 082-9144646 094-5565622 /086-3684323

Related posts