สระบุรี-ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีมอบทุนการศึกษาให้โอวาทน้องนักเรียนทุน

สระบุรี-ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีมอบทุนการศึกษาให้โอวาทน้องนักเรียนทุน

 


วันที่ 28 มีนาคม 2562​  นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วย​ นาง​ วรสุดา​ รัตนสุคนธ์​ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี มอบทุนการศึกษาและให้โอวาท แสดงความยินดีพร้อมอวยพร ขอให้ประสบความสำเร็จ นำความรู้กลับมาพัฒนาประเทศชาติต่อไป ซี่งมีนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี 2 ราย ปีการศึกษา2562 สอบผ่านได้รับทุนศึกษาต่อระดับ ปวส.หลักสูตร 3 ปี ณ นครเทียนจิน ประเทศจีน ของสถาบันขงจือเส้นทางสายไหมทางทะเล ได้แก่ นางสาว รังสิยา สุขีรัตน์ ศึกษาต่อสาขาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ นายเขตต์ สร้อยมาตร์ ศึกษาต่อสาขาระบบขนส่งทางราง
ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

/ดำรงค์ ชื่นจินดา  ผู้สื่อข่าวสระบุรีรายงาน

Related posts