อาชีวภาค3 ลงนามร่วมภาคธุรกิจดันการศึกษาสายอาชีวะสู่มืออาชีพ

อาชีวภาค3 ลงนามร่วมภาคธุรกิจดันการศึกษาสายอาชีวะสู่มืออาชีพ

 

25 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสงวน หอกคำ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 และนายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก พร้อมคณะ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับนายสมศักดิ์ นวลใย รองประธานบริหาร สายงานธุรกิจประกอบโครงสร้างเหล็ก บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ประสานความร่วมมือจัดการเรียนด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 2 ปี) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) สาขาวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม ณ ห้องประชุมบริษัทฯ จ.สระบุรี

 

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย

Related posts