จังหวัดสุโขทัย จัดงานวันหมากม่วง หมากปราง ของดีศรีสวรรคโลก

จังหวัดสุโขทัย จัดงานวันหมากม่วง หมากปราง ของดีศรีสวรรคโลก

 


จังหวัดสุโขทัย อำเภอสวรรคโลกร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในอำเภอสวรรคโลก ร่วมกันจัดงานวันหมากม่วง หมากปราง ของดีศรีสวรรคโลก ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม-2 เมษายน 2562 เพื่อเป็นการสนับสุนนเผยแพร่ผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะมะม่วง มะปราง ซึ่งเป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงของเกษตรกรชาวสวนของอำเภอสวรรคโลก รวมทั้งผลไม้อีกหลากหลายชนิดที่เป็นของดีและพืชเศรษฐกิจชั้นดีของจังหวัดสุโขทัยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้พี่น้องประชาชนชาวอำเภอสวรรคโลก โดยจัดแถลงข่าวเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2562 แก่สื่อมวลชนในการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมคีรีมาศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานแถลงข่าวจัดงานวันหมากม่วงหมากปราง ของดีศรีสวรรคโลก ประจำปี 2562 ที่ผ่านมา

นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่าการจัดงานวันหมากม่วงหมากปรางของดีศรีสวรรคโลก ประจำปี 2562นี้ ทางจังหวัดสุโขทัยและอำเภอสวรรคโลกร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดขึ้น ณ บริเวณหน้าที่ว่าอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยภายในงานได้จัดให้ชมการประกวดซุ้มของแต่ละตำบล การประกวดผลไม้(มะม่วง-มะปราง) การประกวดร้องเพลง การออกร้านจำหน่ายผลไม้สดๆจากสวน กล้าไม้พันธุ์ดี การจำหน่ายสินค้า otop สินค้าเกษตร เทศกาลอาหาร มอเตอร์โชว์ ประกวดธิดาชาวสวน ประกวดธิดามะปรางดอง ประกวดมะปรางริ้วแช่อิ่ม ประกวดสำเนียงสวรรคโลก การจำหน่ายสินค้าราคาถูก และสำหรับการจัดงานวันหมากม่วง หมากปรางของดี ศรีสวรรคโลก ประจำปี 2562 ในครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีการอนุรักษ์และส่งเสริมคุณภาพสายพันธุ์มะม่วง และมะปรางพันธุ์มะยงชิด (ลูกใหญ่) ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง อีกทั้งยังส่งเสริมการตลาดและสนับสนุนการผลิตทางการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรให้มีความมั่นคง เพื่อให้เกษตรกรมีความตื่นตัวที่จะพัฒนาความรู้เพื่อปรับปรุงบำรุงพันธุ์ให้ผลผลิตดีขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาด


ด้านนายวราดิศร อ่อนนุช นายอำเภอสวรรคโลก เจ้าภาพในการจัดงาน กล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้ นอกจากจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมายแล้ว ทางภาครัฐและจังหวัดสุโขทัย ยังต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรชาวพืชผลในพื้นที่ให้มีการเติบโตของตลาดพืชผักทางการเกษตร โดยเฉพาะผลไม้ที่เรื่องชื่อของอำเภอสวรรคโลก ทั้งมะปรางพันธ์ดี มะม่วงพันธ์อร่อย ติดตลาดส่งออกให้มากกว่าเดิมเพื่อเพิ่มผลผลิตให้พี่น้องชาวเกษตร เนื่องจากเมืองสวรรคโลกเป็นเมืองเศรษฐกิจการค้าพืชทางการเกษตรที่สำคัญของจังหวัดสุโขทัย เป็นศูนย์รวมธุรกิจการค้าพืชไร่ที่สำคัญโดยเฉพาะมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ซึ่งถือว่าเป็นที่นิยมมาก เป็นผลไม้ส่งออกที่กำลังได้รับความนิยมจากต่างประเทศมาก โดยเฉพาะ “สวนวิเศษจุมพล” เป็นสวนขนาดใหญ่ในพื้นที่ และเป็นสวนต้นแบบการผลิตมะม่วงที่ขึ้นชื่ออันดับต้นของสวรรคโลก เป็นที่ยอมรับของต่างชาตินิยมรับทานมะม่วงจากสวนนี้ มียอดส่งออกที่สูงและได้ราคาดี จึงเป็นสวนพัฒนาตัวอย่างของสวนผลิตมะม่วงส่งออก

และก็เป็นอีกส่วนหนึงที่เป็นหน้าเป็นตาของชาวสวรรคโลก สวนวิเศษจุมพลเริ่มต้นจาก คุณพ่อสฤษดิ์พร คุณแม่ประครอง วิเศษจุมพล เริ่มออกแบบแปลน ปรับพื้นที่ แหล่งน้ำ จัดวางระบบสปริงเกอร์ สร้างที่พัก จัดหาสายพันธุ์จากจังหวัดพิจิตร เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2550 พื้นที่เพาะปลูกประมาณ 21 ไร มีมะม่วงในสวน 1,100 ต้น มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง เป็นที่นิยมของตลาดในต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และประเทศในแถบยุโรป จุดเด่นของมะม่วงสายพันธุ์นี้ คือ มีสีสันสวยงาม เหลืองนวล รูปทรงสวยงาม เมื่อรับประทานเวลาสุก มีความหวาน กลมกล่อม หอม อร่อย เนื้อแน่น เมื่อห่อด้วยถุงห่อ คาร์บอน เป็นการเพิ่มมูลค่า เพิ่มความสวยงาม ป้องกันแมลงต่างๆ ปัจจุบัน มีได้ถ่ายทอดให้แก่ทายาทคือคุณกานต์ กับ จารุณี สองสามีภรรยา คนรุ่งใหม่จึงใช้แนวประยุคที่ทันสมัยเข้ามาบริหารจัดการ จัดทำสวนระบบที่ทันสมัยขึ้น ผลผลิตจึงเป็นที่ยอมรับและนิยมมากในขณะนี้ ส่วนราคาขายเฉลี่ยกิโลกรัมละ 70 บาท อนาคตหากเพิ่มมาตราฐาน GAP กรมวิชาการเกษตร ราคาขายเฉลี่ย ต่อกิโลกรัม 100 บาทขึ้นไป

Related posts