การประชุมความร่วมมือทางการค้าระหว่าง 3 บริษัทยักษ์ใหญ่ ได้แก่บริษัท IRPC จำกัด(มหาชน) บริษัท KERRY SIAM SEAPORT, KERRY LOGISTICS และบริษัท KLM MAHACHAI CO.LTD ผู้ค้าน้ำมันดีแบรนด์ดัง SUPER ได้ประสานความร่วมมือทางการค้า

การประชุมความร่วมมือทางการค้าระหว่าง 3 บริษัทยักษ์ใหญ่ ได้แก่บริษัท IRPC จำกัด(มหาชน) บริษัท KERRY SIAM SEAPORT, KERRY LOGISTICS และบริษัท KLM MAHACHAI CO.LTD ผู้ค้าน้ำมันดีแบรนด์ดัง SUPER ได้ประสานความร่วมมือทางการค้า

 

วันที่ 22 มีนาคม 2562 ที่ รร.แชงกรีล่า สาธร เวลาประมาน 14:30 น. การประชุมความร่วมมือกันทางการค้าระหว่าง 3 บริษัทยักษ์ใหญ่ อาทิเช่น บริษัท IRPC จำกัด(มหาชน) บริษัท KERRY SIAM SEAPORT ,KERRY LOGISTICS และบริษัท KLM MAHACHAI ผู้ค้าน้ำมันดีแบรนด์ดัง SUPER นำโดยนางกัญษภรณ์ กิจรุ่งจามรเลิศ(กรรมการผู้จัดการ) คุณชำนิ โลหชิตรานนท์(กรรมการ) ร่วมกับ บริษัท IRPC จำกัด(มหาชน) เจ้าของกลุ่มโรงงานผู้ผลิตปิโตรเลียมและปิโตเคมี ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก และบริษัท KERRY SIAM SEAPORT จำกัด และบริษัท KERRY LOGISTICS จำกัด


จากการที่ บริษัท KLM MAHACHAI CO., LTD ผู้ค้าน้ำมันดีแบรนด์ดัง SUPER ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มบริษัท KERRY จึงได้แต่งตั้งให้ นางกัญษภรณ์ กิจรุ่งจามรเลิศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท KLM MAHACHAI CO., LTD เป็นตัวแทนในการประสานและดำเนินการเจรจาหาแนวทางความร่วมมือทางการค้าระหว่างบริษัท IRPC จำกัด(มหาชน) กับบริษัท KERRY SIAM SEAPORT จำกัด และบริษัท KERRY LOGISTICS จำกัด ในทุกภาคส่วนที่จะร่วมมือทางการค้า โดยทางบริษัท KERRY SIAM SEAPORT จำกัดและ บริษัท KERRY LOGISTICS จำกัด เป็นผู้มีประสบการณ์และชำนาญในภาคส่วนระบบโลจิสติกส์ คลังสินค้า รับขนส่ง และการค้าระหว่างประเทศ ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ

มีท่าเรือพาณิชย์ในประเทศไทย สามารถให้บริการระบบโลจิสติกส์แก่บริษัท IRPC จำกัด(มหาชน) ครบวงจร และบริษัท KLM MAHACHAI CO., LTD ได้จัดตั้งสถานีบริการด้านน้ำมันเชื้อเพลิงและกลุ่มพลังงานทุกชนิด ภายใต้แบรนด์ Super ให้แก่บริษัท KERRY SIAM SEAPORT จำกัดรวมถึงบริษัทในกลุ่ม KERRY ทั้งหมดในอนาคต อันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีและต่อเนื่องกับบริษัท IRPC จำกัด(มหาชน) จึงเล็งเห็นความสำคัญในการร่วมมือกันเป็นอย่างยิ่ง

ภาพ/ข่าว
เพชร บาวแดง รายงาน

Related posts