วิกฤตหนักแม่สะเรียงถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควัน เทศบาลแม่สะเรียงฉีดพ่นละอองน้ำ 3 วันซ้อน บรรเทาค่าฝุ่นละอองในอากาศ (ชมคลิป)

ข่าวแม่สะเรียง วันที่ 23 มีนาคม 2562
วิกฤตหนักแม่สะเรียงถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควัน เทศบาลแม่สะเรียงฉีดพ่นละอองน้ำ 3 วันซ้อน บรรเทาค่าฝุ่นละอองในอากาศ

 

นายพัลลภ หว่าละ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง ได้มอบหมายให้ งานปัองกันบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำออกพ่นละอองฝอย เพื่อช่วยบรรเทาลดหมอกควันในเขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ติดต่อกัน 3 วัน ภายหลังสภาพอากาศในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันไฟ โดยได้นำรถน้ำ ฉีดพ่น ขึ้นกลางอากาศ ทั้งนี้เพื่อปรับสภาพอากาศดีขึ้น หลังจากสภาพอากาศ มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ ดัชนี PM2.5 เกินค่ามาตรฐานที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชน ด้าน กรมควบคุมมลพิษ รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ ต.จองคำ อ.เมือง, แม่ฮ่องสอน

พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 174 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังพบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่า 190 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับ จุดความร้อนประจำวันที่ 23 มีนาคม 2562 จากดาวเทียมระบบเวียร์ (viir) เวลา 01.24 น. พบจุดความร้อน 162 จุด ได้แก่ อ.ปางมะผ้า 17 จุด , อ.ปาย 14 จุด , อ.เมือง 56 จุด, อ.ขุนยวม 21 จุด , อ.แม่ลาน้อย 12 จุด , อ.แม่สะเรียง 40 จุด และ อ.สบเมย 2 จุด

ถาวร เบ็ญจรงค์ ทีมข่าว อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 064-6266401

Related posts