ดรีมเวิลด์มอบสิ่งของบ้านเด็กอ่อนรังสิต

ดรีมเวิลด์มอบสิ่งของบ้านเด็กอ่อนรังสิต

 

ฐาดิลก กลีบบัว ผอ.สายเทคนิคสวนสนุกดรีมเวิลด์ นำทีมผู้บริหารและพนักงาน นำสิ่งของที่ร่วมกันบริจาค ไปมอบให้น้อง ๆ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมของสวนสนุก ฯ
โดยมีตัวแทนจากสถานสงเคราะห์ ฯ เป็นผู้รับมอบ ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จ.ปทุมธานี เมื่อวันก่อน

 

Related posts