ณัชพล แก่นนาคำ ผู้ลงสมัคร ส.ส.เขต 6 ชลบุรี ในนามพรรคชาติพัฒนา เยอร์ 10 ลั่น! ตลาดนาเกลือเทียบชั้น Lei Yue Mun หมู่บ้านชาวประมงฮ่องกงได้ แต่ที่ไม่ทำให้ชัดเจน ถามกลับทำไม่ได้หรือไม่ได้ทำ ถ้าทำไม่ได้ เดี๋ยวจะทำให้ดู

ณัชพล แก่นนาคำ ผู้ลงสมัคร ส.ส.เขต 6 ชลบุรี ในนามพรรคชาติพัฒนา เยอร์ 10 ลั่น! ตลาดนาเกลือเทียบชั้น Lei Yue Mun หมู่บ้านชาวประมงฮ่องกงได้ แต่ที่ไม่ทำให้ชัดเจน ถามกลับทำไม่ได้หรือไม่ได้ทำ ถ้าทำไม่ได้ เดี๋ยวจะทำให้ดู

 

นายณัชพล แก่นนาคำ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร์ เขต 6 จังหวัดชลบุรี สังกัดพรรชาติพัฒนา เบอร์ 10 เปิดเผยว่า ด้วยตนเองเป็นคนพัทยาตั้งแต่กำเนิดเห็นความเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงของเมืองท่องเที่ยวที่มีจุดขายทางทะเล แต่ที่ผ่านมากลับไม่มีการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนริมทะเลได้อย่างชัดเจน

ชุมชนริมทะเลของพัทยาก็มีอย่างเช่น ชุมชนนาเกลือ ซึ่งเป็นชุมชนชาวประมงเก่าแก่คล้าย Lei Yue Mun ชุมชนชาวประมงชื่อดังในฮ่องกง ที่ปัจจุบันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ผู้คนจากทั่วโลกต้องดารจะเดินทางไปรับประทายอาการทะเลสดๆ ในราคาจับต้องได้ ซึ่งมีบริบทคล้ายกันกับชุมชนนาเกลือ

ทั้งนี้ที่ผ่านมาไม่มีการบริหารจัดการตลาดแห่งนี้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ตนเองมีแนวคิดจะผลักดันนโยบายยกระดับชุมชนนาเกลือใก้มีการพัฒนาขึ้นจนกลายเป็นฮับอาหารทะเลครบวงจรในภูมิภาค ซึ่งเป็นเรื่องที่คนท้องถิ่นต้องการอยู่แล้ว และไม่ยากเกินไปหากจะทำ ขึ้นอยู่กับว่าทำไม่ได้หรือไม่ได้ทำ ถ้าทำไม่ได้ ขอโอกาสแล้วจะทำให้ดู อ.เก่ง ณัชพล กล่าวทิ้งท้าย

 

ภาพข่าว/สมชาย โคตล่ามแขก รายงาน

Related posts