ปทุมธานี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ปราศรัยใหญ่ ชูนโยบายแก้จน สร้างคน สร้างชาติ (ชมคลิป)

ปทุมธานี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ปราศรัยใหญ่ ชูนโยบายแก้จน สร้างคน สร้างชาติ

 

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ ศูนย์อำนวยการเลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์เขต 4 ชุมชนคลองสาม ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เยื้องโรงเรียนขจรเนติยุทธ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วยนายสาธิต ปิตุเตชะ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ น.ส. จิตภัสร์ กฤดากร รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ได้ลงพื้นที่เวทีปราศรัย เพื่อช่วยผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ ทั้ง 6 เขตเลือกตั้ง ประกอบด้วย นายเอกชัย นาคบุรินทร์ เขต 1 นายกฤชกุศล ส่องแสง เขต 2 นายณฤทธิ์ นาควงษม์ เขต 3 ดร.เกียรติศักดิ์ ส่องแสง เขต 4 นางพัณณ์ชิตา วันสิริภักดิ์ เขต 5 และนายอานนท์ นุ่นสูข เขต 6 ซึ่งมีประชาชนมาร่วมฟังการปราศรัยกว่าพันคน โดยมีการขึ้นปราศรัยของผู้สมัคร ส.ส.สลับกับรองหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ด้านนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวปราศรัยถึงนโยบายแก้จน สร้างคน สร้างชาติ ประชาชนเป็นใหญ่

ประชาธิปไตยสุจริตและได้กล่าวตอนหนึ่งว่าทางเลือกที่เป็นประชาธิปัตย์มีความชัดเจน และแตกต่างจากทางเลือกอื่น อาทิ นโยบายประกันรายได้ ผู้มีรายได้น้อย 120,000 บาทต่อปี เดือนละ 10,000 บาท เท่ากับ วันละ 400 บาท หากผู้มีรายได้น้อยมีรายได้ไม่ถึง 10,000 บาทต่อเดือน รัฐบาลจะโอนเงินส่วนต่างเข้าบัญชีให้ทันที ไม่สร้างภาระให้ผู้ประกอบการ หรือ นายจ้าง ไม่ไปกระทบกับระบบเศรษฐกิจ แต่ช่วยประชาชนได้จริงและขอคะแนนเสียงสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมขอโอกาสให้พรรคได้รับคะแนนเสียงมากๆ เพื่อจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี และเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล และขอคะแนนเสียงให้กับผู้สมัครผู้แทนราษฎร ทั้ง 6 เขตในจังหวัดปทุมธานี พร้อมเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์


กล่าวเพิ่มเติมว่าการทำงานนโยบายครั้งนี้ของประชาธิปัตย์แตกต่างไปจากอดีต เนื่องจากมีเวลาถึง 5 ปี ทำงานกันทุกวันในการติดตามปัญหาของคนทุกกลุ่มในสังคมกลั่นกรองและคิดค้นนโยบายจนออกมาเป็น แก้จน สร้างคน สร้างชาติ และเป็นกรอบที่สามารถดำเนินการได้ทันที นโยบายที่ต้องดำเนินการไปพร้อมกันเริ่มจาก แก้จน ด้วยการเพิ่มรายได้ ลดหนี้สิน ลดค่าใช้จ่าย สร้างคน โดยการมองไประยะยาวเพิ่มขึ้น ตอบโจทย์ขีดความสามารถในการแข่งขันคนไทย ศักยภาพคนไทย ตอบโจทย์สังคมสูงอายุ การลดความเหลื่อมล้ำที่แท้จริงคือการเพิ่มความรู้ ความเหลื่อมล้ำที่เป็นปัญหาต่ออนาคตมากที่สุดคือการเข้าถึงการศึกษา และ สร้างชาติ คือวิสัยทัศน์การสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ ความเข้มแข็งและมั่นคงให้กับสังคมได้แก่ แก้ปัญหายาเสพติด ปฏิรูปการบริหารประเทศ อย่างยั่งยืนต่อไป

ภาพ/ข่าว ขวัญชัย วาจาพารวย รายงาน

Related posts