สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2562

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2562

 


วันนี้ (15 มีนาคม 2562) ที่ห้องประชุมเรือนร่มไทร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวฐิติรัตน์ ศรีธีระวิโรจน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2562 ร่วมด้วยสื่อมวลชน และเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้รับเกียรติจากนายวิรัตน์ เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ข้อกฎหมาย และระเบียบวิธีการเลือกตั้งรูปแบบใหม่

นางสาวฐิติรัตน์ ศรีธีระวิโรจน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ กกต.ฉะเชิงเทรา จัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2562 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้และเข้าใจเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อีกทั้งเล็งเห็นความสำคัญและเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง

นอกจากนี้ สื่อมวลชนและเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ จะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย และในโอกาสเดียวกันนี้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ร่วมพูดคุยและตอบข้อซักถาม เพื่อให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนได้นำข้อมูลที่ได้รับไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ และขยายผล สร้างการรับรู้ สู่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราต่อไป

Related posts