เอาไหนเอาด้วย 6 พรรคประสานเสียง รับฟังปัญหายาสูบ พร้อมเป็นกระบอกเสียงดันรัฐบาลแก้ปัญหาเร่งด่วน

เอาไหนเอาด้วย 6 พรรคประสานเสียง รับฟังปัญหายาสูบ พร้อมเป็นกระบอกเสียงดันรัฐบาลแก้ปัญหาเร่งด่วน

 

นายสงกรานต์ ภักดีจิตร นายกสมาคมชาวไร่ ยาสูบเบอร์เลย์จังหวัดเพชรบูรณ์ และตัวแทนภาคีชาวไร่ยาสูบแห่งประเทศไทย กล่าวระหว่างการประชุมนำเสนอความเดือดร้อนในอุตสาหกรรมยาสูบจากอัตราภาษีสรรพสามิต ที่มีตัวแทนพรรคการเมือง 6 พรรค จากพรรคเพื่อไทย, ประชาธิปัตย์, ภูมิใจไทย, ชาติพัฒนา, เสรีรวมไทย, พลังท้องถิ่นไทย เข้าร่วมประชุม ว่า “เป็นตัวแทนชาวไร่ยาสูบจากภาคอีสาน-เหนือ-กลางตอนบน ประมาณ 5 หมื่นครอบครัว หรือประมาณ 2 แสนคนทั่วประเทศที่กำลังเดือดร้อน

และความวิตกกังวลอาชีพของพวกเราชาวไร่ยาสูบ เพราะภาษียาสูบขึ้นทุกๆ ปีจนเป็นสาเหตุให้โดนลดโควตารับซื้อและอาจต้องเลิกปลูกยาสูบได้ ตอนนี้เหลืออีกเพียง 2 สัปดาห์ก็จะถึงการเลือกตั้งแล้ว หลายพรรคการเมืองมีนโยบายช่วยเหลือชาวนา ชาวสวนยาง หรือชาวประมง ทางชาวไร่ยาสูบก็อยากให้พรรคการเมือง โดยเฉพาะพรรคที่หวังได้คะแนนเสียงในพื้นที่ปลูกใบยาสูบ เช่น เชียงราย สุโขทัย เพชรบูรณ์ ร้อยเอ็ด รับทราบปัญหา และมีนโยบายที่จะช่วยเหลือชาวไร่ยาสูบบ้าง”


ด้านตัวแทนพรรคการเมืองที่เข้ารับฟังปัญหาของชาวไร่ต่างแสดงท่าทีพร้อมให้ความช่วยเหลือและจะช่วยสะท้อนปัญหาไปยังรัฐบาลซึ่งเป็นผู้มีอำนาจแก้ไปปัญหาในตอนนี้ โดยนายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย ตัวแทนพรรคเพื่อไทย กล่าวว่าสิ่งที่สะท้อนจากชาวไร่ยาสูบทุกพรรคพร้อมให้ความช่วยเหลือ ชาวไร่ยาสูบเป็นเหมือนครอบครัวที่พรรคต้องดูแล พรรคมีนโยบายดูแลเกษตรกรทุกส่วนอยู่แล้ว


ด้านนางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า “ความเดือดร้อนของชาวไร่ยาสูบเป็นปัญหาเร่งด่วนที่พรรคอยากมาช่วยแก้ไข ส่วนตัวมาจากครอบครัวยาสูบทำให้เข้าใจถึงสภาพปัญหาของชาวไร่ได้ดี สิ่งที่จะพอช่วยเหลือชาวไร่ได้ในขณะนี้คือจะรับเอาปัญหาของชาวไร่ไปเสนอให้กับกระทรวงการคลังเพื่อขอให้ชะลอการขึ้นภาษีบุหรี่เดือนตุลาคมออกไปก่อน และจะเสนอความเดือนร้อนของร้านค้าให้กับพล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

เพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการจัดการปัญหาบุหรี่เถื่อน ในระยาวคงต้องมาดูว่ากองทุนต่างๆ ที่เก็บภาษีจากบุหรี่มีความเหมาะสมแค่ไหน ในขณะเดียวกันพรรคจะหาทางแก้ไขปัญหาระยะยาวโดยการแนะนำปลูกพืชเสริม เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์”
ด้านผู้สมัครพรรคภูมิใจไทย ชาติพัฒนา และเสรีรวมไทย เผยการขึ้นภาษีไม่ใช่แนวทางแก้ปัญหาจำนวนผู้สูบบุหรี่ พร้อมเสนอแผนทางออกระยะยาวโดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มมูลค่าใบยาและผลิตเป็นสินค้าทางเลือก เช่น บุหรี่ไฟฟ้า

 

 

มนสิชา คล้ายแก้ว เพชรบูรณ์

Related posts