สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส เตรียมความพร้อมบูรณาการภาคส่วนต่างๆ ฝึกสถานการณ์สมมุติ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2562

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส เตรียมความพร้อมบูรณาการภาคส่วนต่างๆ ฝึกสถานการณ์สมมุติ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2562

 


ที่บริเวณสี่แยกขึ้นเขายือลาแป ตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส นายเถลิงศักดิ์ ภูวญาณพงศ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมสรุปปิดสถานการณ์การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดนราธิวาส โดยมี ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส นายก อบต.ตะปอเยาะ และผู้เข้าร่วมการฝึกฯ ร่วมกันให้ข้อมูลในส่วนที่รับผิดชอบตามแผนเผชิญเหตุ โดยมีการสรุปผลการฝึกฯในภาพรวมของคณะกรรมการและคณะทำงานการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดนราธิวาส ที่มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบตามขั้นตอน โดยแบ่งภารกิจเป็น 3 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายสนับสนุน ดำเนินการในสถานที่ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ


สำหรับการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นการบูรณาการหน่วยงาน/ภาคส่วนต่างๆในพื้นที่ โดยได้สมมุติสถานการณ์การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากอุบัติเหตุทางถนน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านเครื่องมืออุปกรณ์ และบุคลากร รวมทั้งสร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกันของภาคส่วนต่างๆ ในศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ โดยได้จำลองเหตุการณ์การเกิดเหตุรถกระบะบรรทุกคนงานโรงงานยางพารายางแตกตกข้างทาง มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคน ซึ่งพลเมืองดีพบเหตุแจ้ง 1669 ได้มีการซ้อมการเผชิญเหตุ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จากนั้นได้สมมุติสถานการณ์มีรถกระบะบรรทุกคนงานก่อสร้างพร้อมอุปกรณ์เกิดเบรกไม่สามารถควบคุมรถได้ไปชนเกาะกลางถนน ทำให้รถพลิกคว่ำและติดไฟ โดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 15 คน ซึ่งเป็นการซักซ้อมระบบบัญชาการเหตุการณ์ โดยมีนายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ ประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนบูรณาการเครื่องมือ กำลังพล และทรัพยากรอื่นๆ เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนเจ้าหน้าที่ และเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน
ทั้งนี้ การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด เป็นการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการเตรียมความพร้อม และเสริมทักษะประสบการณ์แก่เจ้าหน้าที่ในการระงับเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts