ชุมพร – ชาวบ้านร้องทุกข์เรื่องที่ดินทำกิน (ชมคลิป)

ชุมพร – ชาวบ้านร้องทุกข์เรื่องที่ดินทำกิน

 

วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 11.00น. ชาวบ้าน หมู่ที่ 8,9,10,11,12, ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร จำนวนนับร้อย รวมตัวมาขอความเมตตา จากท่านวิบูรณ์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เรื่องที่ดินทำกิน ตั้งแต่ของ ปู ยาย ตา ทวด ที่ทำมาหากินกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน แต่ถูกประกาศให้เป็นที่สาธารณประโยชน์ นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้มารับหนังร้องทุกข์ของชาวบ้านด้วยตนเอง และได้แจ้งว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรติดราชการการประชุมอยู่ ตนเป็นรองผู้ว่าจะเข้ารับหน้าที่ดำเนินการ และดูว่าในการร้องทุกข์ในครั้งนี้ จะมารวมกันแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านได้อย่างไร และขอตัวแทนชาวบ้านจำนวน 5 คนเพื่อเข้ารับ และฟังการดำเนินการ ของฝ่ายราชการว่าเป็นอย่างไรและคืบหน้าไปถึงไหน

และรับปากกับพี่น้องชาวชุมพรที่มารวมตัวกันในวันนี้ให้สบายใจว่า ตนเป็นลูกหลานชาวชุมพรเกิดที่อำเภอสวี จะรับใช้พ่อแม่พี่น้องชาวชุมพรให้เต็มที่โดยไม่หวั่นอุปสรรคใดๆ
จาก ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร เรื่อง ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ว่าด้วยกระทรวงมหาดไทย(โดยนายอำเภอเมืองชุมพร) มีความประสงค์จะออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงที่สาธารณประโยชน์ แปลง ที่สาธารณประโยชน์(หนองใหญ่)หมู่ที่ 8,9,10,11,12, ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำการรังวัดเพื่อออกหนังสือสำคัญ สำหรับที่หลวงดังกล่าวข้างต้นเสร็จแล้ว เนื้อที่ประมาณ 1,877-2-34 ไร่ ตามรูปแผ่นที่ท้ายประกาศนี้


จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน ถ้าผู้ใดจะคัดค้านประกาศใด ให้ยื่นคำคัดค้านต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561
ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าในที่หมู่ที่ 11 มี ใบ ส.ค.1(ใบแจ้งการครอบครองที่ดิน) จำนวน 30 ไร่ และ 27 ไร่ และต้อนนี้ได้ประกาศให้เป็นที่หลวง ตามประกาศดังกล่าว จัดทำโดยไม่ได้ประกาศและแจ้งกับชาวบ้านให้ทราบแต่อย่างใด ชาวบ้านได้เข้าไปรับทราบจากกรมที่ดินจังหวัดชุมพร และทางกรมที่ดินได้แนะนำให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบมาดำเนินการ คัดค้านได้ทีศูนย์ดำรงธรรม โดยผ่านขั้นต้องถึงท่านผู้ว่าฯและไปตามขั้นต้อนที่ศูนย์ดำรงธรรมต่อไป เพราะที่ดินแจ้งว่าเรื่องไปถึงศาลปกครองแล้ว แก้ไขได้ตามที่แจ้งให้ทราบข้างต้น ชาวบ้านจึงรวมตัวเดินทางมาร้องทุกข์กันที่ ศาลากลางจังหวัดชุมพรในวันนี้ โดยร้องของให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าช่วยเหลืองพวกตนด้วย

ธนากร โกศลเมธี ศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

Related posts