จ.สระบุรีเปิดนิทรรศการบทบาทจังหวัดในการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนปี 2562 สร้างความตระหนักการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยสู่ประชาชน (ชมคลิป)

จ.สระบุรีเปิดนิทรรศการบทบาทจังหวัดในการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนปี 2562 สร้างความตระหนักการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยสู่ประชาชน

 

นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดนิทรรศการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนปี 2562 ที่บริเวณลานห้องโถงชั้น 1 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนจากหน่วยงาน นักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมชมนิทรรศการ
ซึ่งนิทรรศการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยให้กับประชาชนทั่วไป มีเนื้อหาเกี่ยวกับบทบาทการเป็นประธานอาเซียนของไทย มุมหนังสือสาระความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากน้องๆนักเรียนเป็นอย่างมากโดยนิทรรศการดังกล่าวจัดขึ้นไปจนถึง 31 ธันวาคม 2562 ที่บริเวณห้องโถงชั้น 1 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี


รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวว่า สำหรับในการเตรียมการของไทยเพื่อดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนนั้นรัฐบาลได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้องโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและมีการจัดตั้งอนุกรรมการด้านต่างๆเพื่อเตรียมการเป็นประธานอาเซียนของไทยโดยนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาได้ประกาศแนวคิดหลักสำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 คือ Advanceing Partnership For Sustainability หรือ ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกลยั่งยืน


ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการต่างๆจึงกำหนดดำเนินการโครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 โดยการจัดทำนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจรวมทั้งสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของประเทศไทย ให้แก่บุคลากรและประชาชนทั่วไปนักเรียนนักศึกษาได้มีความรู้และมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพที่ดี ในการต้อนรับผู้มาเยือน และตระหนักถึงความสำคัญของประชาคมอาเซียนที่ช่วยสร้างความแข็งแกร่งกับภูมิภาคนี้จากความร่วมมือทั้ง 3 เสาหลัก คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

/ดำรงค์ ชื่นจินดา  ผู้สื่อข่าวสระบุรีรายงาน

Related posts