โค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง 62 หัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดินเดินสายลำปาง ชูนโยบายพรรค ผลักดันหนุนกีฬา แก้ปัญหาปากท้องประชาชน เน้น “กินดี สร้างงาน สร้างรายได้”

โค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง 62 หัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดินเดินสายลำปาง ชูนโยบายพรรค ผลักดันหนุนกีฬา แก้ปัญหาปากท้องประชาชน เน้น “กินดี สร้างงาน สร้างรายได้”

 


นายพีระ จันทร หัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน พร้อมด้วย ที่ปรึกษาพรรคเพื่อแผ่นดิน นำผู้สมัคร ส.ส.ลำปาง พรรคเพื่อแผ่นดิน เขต 3 ลำปาง นายจักรกฤษณ์ สายคำทอน เดินหาเสียงและพบปะประชาชน พ่อแม่พี่น้อง ชาวอำเภอแม่ทะ บริเวณตลาดนัดข้างที่ว่าการอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง พร้อมกับ ชูนโยบายหลักของพรรคในการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร ยืนอยู่บนฐานต้นทุนที่เหมาะสมและกำไรที่มีความสมดุลกัน


นายพีระฯ หัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน กล่าวว่า พรรคเพื่อแผ่นดิน มีนโยบายสนับสนุนการกีฬา ให้กับคนลำปาง รวมถึงการแก้ปัญหาเรื่องราคาพืชผลทางการเกษตร เนื่องจากชาวลำปางส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพนี้ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตร แต่กลับขาดทุนจากอาชีพที่ตนเองทำ ทางพรรคเพื่อแผ่นดิน จึงมีนโยบายแก้ปัญหาราคาพืชผล ทางการเกษตรให้สมดุลกัน ระหว่างต้นทุนและกำไร


สำหรับจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 3 พรรคเพื่อแผ่นดิน ได้ส่งนายจักรกฤษณ์ สายคำทอน สมัครในนามพรรคฯ ซึ่งทางพรรคมองเห็นว่าเป็นคนรุ่นใหม่ คิดไกล มองการณ์ไกล และเป็นคนในพื้นที่อำเภอแม่ทะ จึงได้สนับสนุนให้ลงในเขต 3 เน้นนโยบาย สร้างอาชีพ ให้กลุ่มชุมชน ไม่ต้องออกไปทำงานไกลบ้าน สนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ เพื่อสร้างรายได้ สร้างเครือข่ายการศึกษาให้กับเยาวชน กลุ่มเกษตรกร ได้ราคาพืชผลที่ดีและสามารถส่งออกสินค้าได้เอง ส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ และแนวทางอาชีพด้าน การกีฬา แก่เยาวชน ใช้สื่อโซเชียลส่งเสริมอาชีพเดิมและอาชีพใหม่เพื่อกระตุ้นการซื้อขายและการท่องเที่ยว

ภาวินันท์ บุตรหล้า ลำปาง/รายงาน

Related posts