ตราด/ประชาชนจิตอาสาอําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด ร่วมกันบําเพ็ญประโยชน์กวาดลานวัดคลองใหญ่ ภายใต้กิจกรรม เราทําความดี ด้วยหัวใจ

ตราด/ประชาชนจิตอาสาอําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด ร่วมกันบําเพ็ญประโยชน์กวาดลานวัดคลองใหญ่ ภายใต้กิจกรรม เราทําความดี ด้วยหัวใจ

 

ที่ศาลาศิริวงศ์วัดคลองใหญ่ เมื่อเวลา 12.00 น.วันที่ 12 มีนาคม 2562 นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นําประชาชนจิตอาสาในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ ร่วมกันบําเพ็ญประโยชน์ โดยทําความสะอาดกวาดบริเวณลานวัดคลองใหญ่ ซึ่งอยู่ภายใต้กิจกรรมเราทําความดี ด้วยหัวใจ จิตอาสาพัฒนาวัดคลองใหญ่ โดยมีนายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนจิตอาสา กว่า 300 คน เข้าร่วมกิจกรรมวัดคลองใหญ่

สําหรับการจัดกิจกรรม จิตอาสา เราทําความดี ด้วยหัวใจ ในครั้งนี้นับเป็นการประสานความร่วมมือร่วมกันทํางานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะประชาชนจิตอาสา ในการเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้กับคนไนชาติ ในชุมชนให้มีความสามัคคีปรองกองกัน ให้มีความสุขยั่งยืน สนองพระราชปณิธานสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ที่ว่า รักษาสืบสาน ต่อยอด ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ ยังเป็นการช่วยสร้างจิตสํานึกให้ประชาชน และทุกฝ่ายต่างตระหนัก และให้ความสําคัญในการรักษาความสะอาดในบริเวณวัดเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับวดต่อไป

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Related posts