จังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอลืออำนาจ ตามนโยบาย​ ของนายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่า​ จ.อำนาจเจริญ​ โครงการ​ จังหวัดอำนาจเจริญ เมืองปลอดขยะ ปลอดเหล้า ปลอดภัย เน้นจิตอาสา

จังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอลืออำนาจ ตามนโยบาย​ ของนายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่า​ จ.อำนาจเจริญ​ โครงการ​ จังหวัดอำนาจเจริญ เมืองปลอดขยะ ปลอดเหล้า ปลอดภัย เน้นจิตอาสา

 


วันอังคารที่​ 12 มี.ค. 62 เวลา 08.00 น.
นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญ​ มอบหมายให้ นายกรกฤช เลิศพรหมคุณ ปลัดอำเภอ นายวิรัตน์ บุญยงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ขี ด.ต.ไพรัตน์ กำหอม ชุดปฏิบัติการประจำตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ​ นายฉัตรชัย โสระเวช หัวหน้าป้องกันฯ อบต.ไร่ขี นายสุทธิชัย สมนึก ผอ.​ โรงเรียนผู้สูงอายุ ต.ไร่ขี นายเสมือน บุญสิม กำนัน ต.ไร่ขี ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และจิตอาสาฯ ต.ไร่ขี ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนและวัดบ้านไ่ร่ขี หมู่ที่ 4 ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 105 คน

 

เอกชัย​โป​ธา​ ข่าว​ภูธร​ รายงาน

 

Related posts