“ประโยชน์ โสรัจจกิจ” นั่งเก้าอี้ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราคนใหม่

เลือกตั้งประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราคนใหม่ กลายเป็นมวยล้ม หลังนายจิตรกร เผด็จศึก ขอสละสิทธิ์ชิงเก้าอี้ประธานหอการค้า ให้รุ่นพี่นายประโยชน์ โสรัจจกิจ นั่งเก้าอี้ประธานหอการค้า ต่อจากนายวัฒนา รัตนวงศ์ มุ่งเน้นส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดฉะเชิงเทรารองรับ EEC

 


เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 11 มีนาคม 2562 หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราได้จัดการประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจำปี 2562 โดยมี ดร.โอกาส เตพละกุล ประธานกิตติมศักดิ์ หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในวาระการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราชุดใหม่ ปีบริหาร 2562-2563 แทนคณะกรรมการฯ ชุดเก่า ที่มีนายวัฒนา รัตนวงศ์ เป็นประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งครบวาระลงในสมัยที่ผ่านมา และเป็นประธานหอการค้ามานานถึง 10 ปี โดยขอยุติบทบาทลงไปเป็นกรรมการหอการค้าไทย ทำให้ปีนี้ในวาระการเลือกตั้งประธานหอการค้าและกรรมบริหารชุดใหม่ และเป็นไปตามข้อบังคับหอการค้าฯ กำหนดให้กรรมการที่มีอาวุโสสูงสุดในที่ประชุมเป็นประธานดำเนินการเลือกตั้งประธานหอการค้าฯ โดยที่ผ่านมาก่อนการประชุมมีผู้เสนอตัวรับการสรรหา 2 คน ซึ่งเป็นอดีตรองประธานหอการค้าฯ ทั้งสองคน ได้แก่ นายประโยชน์ โสรัจจกิจ อดีตรองประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและผังเมืองและนายจิตรกร เผด็จศึก อดีตรองประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ฝ่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง


ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการเสนอรูปแบบและขั้นตอนการเลือกตั้งประธานหอการค้าและกรรมการบริหารชุดใหม่ ตามข้อบังคับหอการค้าฯ ทั้งเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งประธานหอการค้าฯ จำนวนกรรมการและสมาชิกหอการค้าที่เข้าร่วมประชุมเลือกตั้งต้องมีกึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด และการให้ผู้เสนอตัวแต่ละคนแสดงวิสัยทัศน์คนละ 5 นาที ต่อคณะกรรมการฯ รวมถึงการลงคะแนนให้เป็นไปทางลับจนเกิดข้อโต้เถียงกันไปต่างๆนานา
ในขณะที่นายจิตรกร เผด็จศึก ผู้เสนอตัวรับการสรรหา เป็นประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราคนใหม่ ยกมือพร้อมลุกขึ้นกล่าวว่า ขอสละสิทธิ์รับการสรรหาเป็นประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราในปีนี้ เพื่อลดความขัดแย้ง สร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันของหอการค้า โดยให้รุ่นพี่นายประโยชน์ โสรัจกิจ ดำรงตำแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราไปก่อน และยินดีที่จะร่วมมือทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนร่วมพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทราให้ดีที่สุด ที่ประชุมจึงมีมติรับรองเลือกตั้งให้นายประโยชน์ โสรัจจกิจ เป็นประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีบริหาร2562-2563


ด้านนายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราคนใหม่ กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการและสมาชิกหอการค้าฯ ทุกท่าน ที่ได้ไว้วางใจและเชื่อมั่นรับรองให้ตน
ดำรงตำแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราในสมัยนี้ ซึ่งการบริหารงานหอการค้านั้น เป็นส่วนสำคัญหรือเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งตนก็พร้อมและมีความตั้งใจที่จะทำภารกิจของหอการค้าในการพัฒนาจังหวัดของเราให้มีความพร้อมต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เพื่อชีวิตที่ดีและอยู่อย่างมีความสุขของชาวจังหวัดฉะเชิงเทราทุกๆคน

ทั้งนี้นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ปัจจุบันอายุ 56 ปี เป็นเจ้าของร้านประโยชน์การเกษตร (ขายอาหารปลา –กุ้ง ) เจ้าของฟาร์มเพาะลูกกุ้ง ขาวผ่องฟาร์ม ,เจ้าของฟาร์มเลี้ยงปลากะพงยักษ์ , และเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็น แอนด์ เจ อควา โปรดักส์ จำกัด , ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ,ประธานกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ ปลากะพงยักษ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และดำรงตำแหน่งรองประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราหลายสมัย.

Related posts