เพชรบูรณ์ นายอำเภอบึงสามพัน เร่งแก้ไขปัญหาขยะในชุมชนเขาเกษ ที่พักแรงงานต่างด้าว (ชมคลิป)

เพชรบูรณ์ นายอำเภอบึงสามพัน เร่งแก้ไขปัญหาขยะในชุมชนเขาเกษ ที่พักแรงงานต่างด้าว

 

นางสาวเมตตา สินยบุตร นายอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่เร่งแก้ไขปัญหาขยะ ในเขตที่พักอาศัยของแรงงานต่างด้าว หรือเรียกกันว่า “น้องเหนือ” ที่อาศัยอยู่รวมกันมากกว่า 6,000 คน ในชุมชนเขาเกษ หมู่ 2 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ (ใกล้กับวัดเขาเกษวงศ์คีรี) หลังจากการสำรวจพบว่าได้มีการแอบทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูลลงในลำคลองมาเป็นเวลานาน จนทำให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น เป็นบริเวณกว้าง


ซึ่งจากปัญหาดังกล่าว นางสาวเมตตา สินยบุตร นายอำเภอบึงสามพัน เกรงว่า นอกจากจะส่งกลิ่นเหม็นแล้ว ยังอาจเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค พาหะนำโรค อันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชนเขาเกษ ซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวทั้งหมด ที่ได้เข้ามาอาศัยทำงานในอำเภอบึงสามพัน จึงได้ร่วมตกลงพูดคุยกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการห้องพัก ทั้ง 16 ราย หรือตัวผู้เช่าเอง เพื่อหาแนวทางแก้ไขเบื้องต้น และแนวทางแก้ไขในระยะยาว


จึงได้ร่วมกับ นางสาว นันธนา รินนาศักดิ์ ผจก.ฝ่ายสนับสนุนสายบริหาร บริษัทโกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัด (ในเครือสหฟาร์ม) อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ ได้นำพนักงานจำนวนกว่า 50 คน ซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าว พร้อมล่ามแปลภาษา มาร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการรักษาความสะอาด การทิ้งขยะให้ถูกวิธี พร้อมทั้งช่วยกันทำความสะอาดโดยรอบหอพัก และเก็บขยะในลำคลองทั้งหมด ซึ่งทุกฝ่ายต่างเข้าใจกันด้วยดีและให้ความร่วมมือช่วยกันเก็บกวาดขยะอย่างแข็งขัน นับเป็นภาพมิติใหม่ที่คนงาน แรงงานต่างด้าว ช่วยกันทำให้ชุมชนเขาเกษ เป็นชุมชนที่น่าอยู่อาศัย ซึ่งต่อจากนี้ ในทุกๆเดือน จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจประเมินความสะอาดเป็นประจำ

รุ่งทิพย์ บุญบำรุง/มนสิชาคล้ายแก้ว เพชรบูรณ์

Related posts