น่าชื่นชม!สถานพินิจเมืองชาละวันนำวัยโจ๋จิตบริการใช้วิชานวดตอกเส้นภูมิปัญญาล้านนาบริการประชาชนเป็นการฝึกอาชีพช่วงปิดเทอม (ชมคลิป)

น่าชื่นชม!วัยโจ๋เมืองชาละวันสมัครใจเป็นสมาชิกชมรม To Be Number One ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตรใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมสมัครใจเรียนวิชานวดตอกเส้นภูมิปัญญาล้านนา เรียนฝึกอบรมแค่ 5 วัน มีวิชาชีพติดตัว สร้างรายได้วันละ 300-500 บาท ไม่สร้างภาระ ไม่ต้องแบมือขอเงินพ่อ-แม่ ให้บริการในห้าง ท็อป พลาซ่า เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์

 

นายผดุงศักดิ์ จุลพันธ์ รักษาการผู้อำนายการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร เปิดเผยถึงกิจกรรมของชมรม To Be Number One ของ สถานพินิจฯพิจิตร ว่า ได้เปิดรับสมัครวัยรุ่น วัยโจ๋ วัยใส ให้ได้มารวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมต่างๆ ในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามและขัดเกลาจิตใจให้เป็นผู้มีจิตบริการ มีจิตอาสา มีใจสาธารณะ ในการเป็นคนดีและช่วยเหลือผู้อื่น รวมถึงรู้เท่าทันไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งก็มี วัยรุ่น วัยโจ๋ วัยใส ที่โรงเรียนและผู้ปกครอง พามาสมัครเพื่อเข้าโครงการต่างๆและหนึ่งในโครงการที่เป็นรูปธรรมและดำเนินการอยู่ในขณะนี้ ก็คือโครงการนวดตอกเส้นล้านนา

ซึ่งได้พาเยาวชนไปเรียนฝึกวิชาชีพจากพระอาจารย์ที่มีความรู้ภูมิปัญญาด้านการตอกเส้นที่จังหวัดเชียงราย โดยใช้เวลาฝึกอบรมเพียง 5 วัน เยาวชนเหล่านี้ก็สามารถเป็นผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นหมอนวดตอกเส้นได้แล้ว แต่ก็ต้องผ่านการทดลองงานอยู่หลายสิบชั่วโมง จนมั่นใจว่าสามารถให้บริการประชาชนได้ สถานพินิจฯพิจิตรจึงได้ร่วมกับห้างท็อป พลาซ่า ที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกให้ใช้สถานที่ฟรี!ในการดำเนินการให้บริการประชาชน ซึ่งเยาวชนเหล่านี้ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เฉพาะในช่วงเดือนมีนาคม นี้จึงได้มาเปิดให้บริการนวดตอกเส้นให้กับประชาชนที่มีอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกตามร่างกาย

โดยให้บริการฟรี! ซึ่งการนวดตอกเส้นในแต่ละคนจะใช้เวลาประมาณคนละ 20-30 นาที ซึ่งในแต่ละวันมีผู้มาเข้าคิวรอคอยขอใช้บริการตั้งแต่ 10 โมงเช้า – 4 โมงเย็น วันละ 40-50 คน ซึ่งการให้บริการไม่เรียกร้อง แต่ก็ได้ตั้งกล่องขอรับบริจาคเงินเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเยาวชนเหล่านี้ เพื่อเป็นค่าขนมและเป็นทุนการศึกษาที่เป็นกิจกรรมในช่วงปิดเทอม ซึ่งในแต่ละวันก็มีผู้บริจาคเงินได้วันละ 2,000-2,500 บาท ซึ่งเยาวชนก็จะได้แบ่งมีรายได้ 300-500 บาท ส่วนผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ เยาวชนเหล่านี้ได้ฝึกการมีอาชีพเป็นหมอนวดตอกเส้นภูมิปัญญาล้านนา และได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ภาคภูมิใจกับความสามารถและรายได้ที่ได้รับจากอาชีพสุจริตดังกล่าว

สิทธิพจน์ พิจิตร

Related posts