ทัพเรือภาคที่ 1 เปิดโครงการอบรมเยาวชนเข้มแข็งรู้เท่าทันยาเสพติด (ชมคลิป)

ทัพเรือภาคที่ 1 เปิดโครงการอบรมเยาวชนเข้มแข็งรู้เท่าทันยาเสพติด

 

วันนี้ 8 มี.ค.62 พลเรือโทบรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 มอบหมายให้ นาวาเอกธราพล นนทวาทิต รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ อบรมเยาวชนเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติด ณ ทัพเรือภาคที่1 (ส่วนแยก) ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี อาจารย์ศุภภานี คลังเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ นำนักเรียนเข้ารับการอบรม จำนวน 126 คน


นาวาโทพิศาล หาญภักดี ช่วยปฏิบัติราชการ กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1 ได้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า เป็นโครงการอบรมเยาวชนเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติด ตามโครงการแผนงานของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อสร้างความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ 1 มีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนรู้เท่าทันเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดและสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนมีความเข้มแข็งทางจิตใจใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเป็นแกนนำในการต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา โดยมีคณะวิทยาการจาก กรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ จากโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ มาอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้


นาวาเอกธราพล นนทวาทิต กล่าวว่า ปัญหาเรื่องยาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาติที่ทุกภาคส่วนจะต้องป้องกันแก้ไขและปราบปรามให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทย สาเหตุหนึ่งที่สำคัญของการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่วัยรุ่นก็คือ ความอยากรู้อยากเห็น อยากทดลอง ซึ่งเป็นความท้าทาย ดังนั้นวัยรุ่นจึงมีความเสี่ยงสูงที่มีโอกาสพลาดพลั้งติดยาเสพติดได้มากกกว่าในวัยอื่น ทัพเรือภาคที่ 1 ในฐานะหน่วยงานทหารที่รับผิดชอบเรื่องความมั่นคง จึงร่วมมือกับทางโรงเรียน จัดโครงการดังกล่าวนี้ขึ้นมา เพื่อให้เยาวชนทุกคนได้รู้เท่าทัน พิษภัยยาเสพติดเป็นการเสริมภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

Related posts