สำนักงานเกษตร จ.แม่ฮ่องสอน จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางพืชผลการเกษตร ให้บริการให้คำปรึกษา แก่เกษตรกร (ชมคลิป)

ข่าวแม่สะเรียง วันที่ 7 มีนาคม 2562
สำนักงานเกษตร จ.แม่ฮ่องสอน จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางพืชผลการเกษตร ให้บริการให้คำปรึกษา แก่เกษตรกร

 

ณ บริเวณ ตลาดกลางการเกษตรเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับสำนักงานเกษตร อ.แม่สะเรียง ได้มีการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมได้มอบพันธุ์ปลาดุกให้กับเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ จำนวน 10,000 ตัวเพื่อนำไปเลี้ยงในบ่อไว้เป็นคลังอาหารให้กับประชาชน และมอบรางวัลการประกวดไก่ชนสวยงามแม่ฮ่องสอน ของสำนักงานปศุสัตว์แม่ฮ่องสอน รวมทั้งมอบรางวัลการประกวดผลผลิตทางการเกษตร 3 ชนิด ได้แก่ บุก กล้วยน้ำว้า และฟักทอง


นายอัครพล ขัติยะ เกษตรจังหวัดแม่ฮองสอน กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้บริการทางด้านการเกษตร แก่เกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิต และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกร ให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างยั่งยืน


นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ของสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้บริการปรึกษาแก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจทางด้านพืช สัตว์ การประมง ดิน ด้านบัญชี ชลประธาน การวิเคราะห์การธาตุอาหารในดินในพื้นที่ไร่นา ด้านกฎหมายปฏิรูปที่ดิน การเจาะเลือดเพื่อหาสารพิษตกค้างแก่เกษตรกร รวมไปถึงการแจกพันธุ์กล้าไม้ เมล็ดพันธุ์พืชชนิดต่างๆ แก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้นำกลับบ้านไปอีกด้วย โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าวในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

ถาวร เบ็ญจรงค์ ทีมข่าว อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 064-6266401

Related posts