จังหวัดนครนายก ร่วมกับ กรมประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ส่งเสริมให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สส.ที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2562 นี้

จังหวัดนครนายก ร่วมกับ กรมประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ส่งเสริมให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สส.ที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2562 นี้

 

ที่ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น 5 อาคารศาลากลางจังหวัดนครนายก นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือว่า สส. ที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2562 นี้ เพื่อสร้างการรับรู้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่จังหวัดนครนายก โดยมีนายไชยยันต์ พงศะบุตร ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก กล่าวรายงานรายละเอียดของการจัดกิจกรรม
สำหรับจังหวัดนครนายก ได้ถูกกำหนดให้มีเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้จำนวนเขตเดียวและมีจำนวน สส.ในพื้นที่ได้จำนวนคนเดียว โดยมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่ 17 มีนาคม 2562 และการเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 นี้แล้ว


โดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจสื่อมวลชน, ผู้บริหารสถานีวิทยุชุมชน ,นักจัดรายการวิทยุ ,ผู้สื่อข่าว ,อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน หรือว่า อป.มช. นักเรียนจาก กศน.จังหวัดนครนายก และเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการต่าง ๆ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ภายในงานนายอำนาจ แม้นศรี ปลัดจังหวัดนครนายก ในฐานะ ผู้อำนวยการการเลือกประจำเขต 1 ได้มาพบปะพูดคุยและรณรงค์ให้สื่อมวลชนช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลวิธีการ กากบาทบัตรเลือกตั้งที่ถูกวิธีเพื่อไม่ให้เกิดบัตรเสีย

ซึ่งจะต้องกากบาทในช่องลงคะแนนเท่านั้น หากไปกากบาททับชื่อพรรค หรือ ตราสัญลักษณ์ของพรรคการเมืองต่าง ๆ บัตรเลือกตั้งใบนั้นจะถือว่าเป็นบัตรเสียทันทีและหากท่านใดที่ไม่ประสงค์จะลงคะแนนให้ผู้สมัครคนใด ก็สามารถกากบาทที่ช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนได้
ต่อจากนั้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับฟังการบรรยายจาก พ.ต.ท.กนก สงวนพรรค ผู้อำนวยการการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครนายกในรูปแบบของวิทัศน์ และมีการตอบข้อซักถาม จาก นางสาวนภาพร ทีสกุล พนักงานการเลือกตั้งระดับชำนาญการและผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้รับฟังการบรรยายใน


เรื่องของช่องทางการประชาสัมพันธ์จาก นายกิตติศักดิ์ หาญกล้า ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรี เพื่อใช้เป็นช่องทางในการส่งข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งของพื้นที่จังหวัดนครนายกและในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง โดยอาจารย์ไชยยันต์ พงศะบุตร ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก ซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน นักจัดรายการวิทยุ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก กล่าวว่า อยากให้ประชาชนได้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งของตนเองให้มาก ๆ และขอร้องให้ประชาชนไปตั้งแต่เช้า เพื่อที่จะไม่ต้องไปรอต่อคิวกันนาน

และขอให้ตรวจสอบรายชื่อของตนเองและตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครให้ดีก่อน ก่อนที่จะตัดสินใจลงคะแนนโดยการที่ท่านจะเลือกใครนั้น เป็นสิทธิของแต่ละท่าน ไม่มีใครสามารถบังคับท่านได้ ซึ่งในวันเลือกตั้งล่วงหน้า วันที่ 17 มีนาคม 2562และวันเลือกตั้งทั่วไปในวันที่วันที่ 24 มีนาคม 2562นี้ ถือว่าประชาชนเป็นใหญ่ที่สุดในการที่จะตัดสินใจกากบาทให้ผู้สมัครคนใด และขอร้องให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกท่านออกไปใช้สิทธิของตนเอง โดยในขณะนี้ประชาชนทุกคนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้แล้วผ่านทางแอปพิเคชั่นของกระทรวงมหาดไทย หรือจะไปตรวจสอบรายชื่อของท่าน ณ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดนครนายกนายกก็ได้

สมบัติ เนินใหม่ นครนายก

Related posts