สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แถลงข่าว “พิธีพระราชทานรางวัลเทพทอง ครั้งที่ 19” ปีแรกที่มอบรางวัลให้สื่อออนไลน์ (ชมคลิป)

สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แถลงข่าว “พิธีพระราชทานรางวัลเทพทอง ครั้งที่ 19” ปีแรกที่มอบรางวัลให้สื่อออนไลน์

 

(28 ก.พ. 62) สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แถลงข่าวการจัดงานพิธีพระราชทานรางวัลเทพทอง ครั้งที่ 19 พร้อมกับเป็นปีแรกที่มอบรางวัลให้กับสื่อออนไลน์ ที่เข้ามามีบทบาททำให้สังคมเกิดความตระหนักรู้ และสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคม

สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานแถลงข่าว พิธีพระราชทานรางวัลเทพทอง ครั้งที่ 19 ซึ่งจะจัดขึ้น ในวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ใน พระบรมมหาราชวัง ซึ่งทางสมาคมฯ ได้นำความกราบบังคมทูลรายชื่อองค์กรดีเด่น , นักวิทยุโทรทัศน์ดีเด่น และวิทยุกระจายเสียงดีเด่น ซึ่งเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและประเทศ

ซึ่งราชเลขานุการในพระองค์และนำความกราบบังคมทูลกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท แล้วทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบรางวัลเทพทอง ครั้งที่ 19 และโล่เกียรติยศ ในวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

ซึ่งมีองค์กรดีเด่นทั้งหมด 29 รางวัล นักวิทยุโทรทัศน์ดีเด่น 25 รางวัล นักวิทยุกระจายเสียงดีเด่น 21 รางวัล โล่เกียรติยศสำหรับผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน 9 รางวัล รวมทั้งสิ้นมีรางวัลพระราชทานทั้งหมด 84 รางวัล ซึ่งมีพิธีกรศิลปินนักร้องนักแสดงบุคคลที่มีชื่อเสียงรวมทั้งองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง เช่น บริษัท LINE Company , บริษัท Workpoint Entertainment , BNK48 , สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT , สถานีโทรทัศน์ Thai PBS , สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 HD , ซี ฉัตรปวีณ์ , หมอแล็บแพนด้า , นิ้วกลม-สราวุธ , ป๋อมแป๋ม-นิติ , ลำใยไหทองคำ และดารานักแสดงอีกมากมาย

นายบริพันธ์ ชัยภูมิ นายกสมาคมฯ ระบุว่า ปีนี้เป็นปีแรกที่ทางสมาคมฯ มีการมอบรางวัลเทพทองให้กับสื่อสารมวลชนที่เป็นสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น บริษัท LINE Company , หมอแล็บแพนด้า ซึ่งในการเข้ามาของสื่อออนไลน์ ก็ทำให้สื่อหลายๆสื่อต้องปรับตัว เนื่องจากในอดีตการที่จะเป็นผู้จัดรายการวิทยุโทรทัศน์กระจายเสียงได้นั้นจะต้องเข้ามาอบรมกับทางสมาคมฯ เสียงก่อนแต่เนื่องจากในปัจจุบันสังคมก้าวไปอย่างรวดเร็วจึงทำให้สื่อจะต้องปรับตัวและสื่อสารมวลชนรุ่นเก่าก็จะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสื่อสารมวลชนรุ่นใหม่ที่จะก้าวเข้ามาในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคม เพราะฉะนั้นจึงอยากให้มองว่าพี่ๆสื่อมวลชนรุ่นเก่าจะเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีทั้งในเรื่องของกริยามารยาทขั้นตอนพิธีการต่างๆให้สื่อสารมวลชนรุ่นใหม่ได้ศึกษา

ขณะที่ตัวแทนสาวๆ BNK48 รู้สึกขอบคุณที่ทางสมาคมฯ มอบรางวัลเทพทองนี้ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติให้กับทั้งวงและพร้อมที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมต่อไปในอนาคต

โดยรางวัลเทพทอง มีลักษณะรูปร่างเป็นเทวดาเป่าสังข์หรือพระอินทร์เป่าสังข์ ตามวรรณคดีกล่าวไว้ว่า พระอินทร์เป่าสังข์ เพื่อปลุกพระนารายณ์ให้ ตื่นจากบรรทมสินธุ์ ในสะดือทะเล เพื่อขึ้นมาปราบเหตุร้ายต่างๆในโลกซึ่งงานของสื่อมวลชน หมายถึง ด้านวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และเป็นหนึ่งในงานที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งข่าวบอกกล่าว ให้กับประชาชนรับทราบถึงข้อมูลที่ถูกต้อง จึงเปรียบได้เหมือนกับการเป่าสังข์ของเทวดาในสมัยโบราณเพื่อเป็นสัญญาณ

Related posts