จ.ตาก – สถานีตำรวจภูธรแม่สอดปิดการอบรมโครงการการศีกษา เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนพร้อมมอบใบเกียรติบัตรโครงการครูแดร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนอิสลามศึกษา

จ.ตาก – สถานีตำรวจภูธรแม่สอดปิดการอบรมโครงการการศีกษา เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนพร้อมมอบใบเกียรติบัตรโครงการครูแดร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนอิสลามศึกษา

 


ที่ห้องประชุมโรงเรียนอิสลามศึกษา เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สถานีตำรวจภูธรแม่สอดปิดการอบรมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนพร้อมมอบใบเกียรติบัตรโครงการครูแดร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนอิสลามศึกษา โดยทางพันตำรวจเอก มานัส ศรประพันธ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก รักษาการ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่สอด เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม และร้อยตำรวจโทวิ่ง หม่องพิชัย รองสารวัตรป้องกันปราบปรามเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีนางอรุณี สาลี ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอิสลามศึกษา เป็นผู้กล่าวต้อนรับพร้อมนำคณะครูนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 2 ห้องเรียนเข้าร่วมรับใบเกียรติบัตรโครงการครูแดร์ในครั้งนี้กว่า 70 คน และมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมคณะครูและนักเรียน

ซึ่งทางสถานีตำรวจภูธรแม่สอด ได้มีการดำเนินการโครงการจัดการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนพร้อมมอบใบเกียรติบัตรโครงการครูแดร์ให้กับนักเรียน ประจำปี 2561 ภาคเรียนที่1 โดยมีดาบตำรวจเอกวัตต์ พอกพูนธนนันท์ ผู้บังคับหมู่สถานีตำรวจภูธรแม่สอดเป็นครูตำรวจแดร์ เข้าทำการสอนเนื้อหาตามหลักสูตร มี 13 บทเรียน โดยใช้เวลา 13 สัปดาห์ต่อ 1 ภาคเรียน การจัดการอบรมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนพร้อมมอบใบเกียรติบัตรโครงการครูแดร์ให้กับนักเรียน ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดให้กับนักเรียนที่กำลังอยู่ในวัยเสี่ยง พร้อมให้ข้อมูลและทักษะที่จำเป็นแก่เด็กนักเรียนให้มีความสามารถใช้ชีวิตโดยปราศจากยาเสพติดและความรุนแรง โดยให้เด็กนักเรียนมีความรู้ในการดูแลรับผิดชอบชีวิตของตนเอง มีทักษะการตัดสินใจ รู้วิธีการปฏิเสธเมื่อถูกเพื่อนชักชวนให้ทดลองใช้ยาเสพติดต่างๆ นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจ เด็กนักเรียน ครู ผู้ปกครองและสมาชิกในชุมชนอีกด้วย

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน จ.ตาก

Related posts