ผบ.มทบ.๓๒ เปิดโครงการจัดทัพคัดกรองตาบอดต้อหินเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๖๔ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๒

ผบ.มทบ.๓๒ เปิดโครงการจัดทัพคัดกรองตาบอดต้อหินเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๖๔ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๒

 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีจัดโครงการจัดทัพคัดกรองตาบอดต้อหินเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาศฉลองพระชมมายุ ๖๔ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๒ โดยมีพลตรี สุรคล ท้วมเสม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๒ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และพันเอก วศะ กสิวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ โดยมีกำลังพลของมณฑลทหารบกที่ ๓๒ , โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี, กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๓ ค่ายฝึกการรบประตูผา และพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธี ณ ศาลารวมใจ (ศาลาเอนกประสงค์บ้านจำปุย) บ้านจำปุย ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ความเป็นมาของโครงการฯ โรคต้อหิน เป็นสาเหตุทำให้ตาบอดเป็นอันดับ ๒ ของโลก เมื่อมีการตรวจพบก่อน สามารถเข้ารับการรักษาได้เร็ว ซึ่งแนวทางในการคัดกรองนี้เป็นการป้องกันที่ยอมรับของจักษุแพทย์ กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการตรวจคัดกรองได้แก่บุคคลทั่วไปอายุ ๔๑-๗๐ปี ที่เริ่มมีความเสี่ยงต่อโรคต้อหิน โดยเฉพาะผู้มีประวัติเป็นโรคต้อหินในครอบครัว สายตาสั้นหรือยาวมาก การใช้ยาเสตียรอยด์ หรือ ได้รับอุบัติเหตุทางตา กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับบริการวันนี้ เป็นพี่น้องประชาชนในพื้นราบ และพี่น้องชนเผ่าในเขตพื้นที่สูง ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เข้ารับบริการจำนวนประมาณ ๑๐๐ คน

สำหรับโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี มีจักษุแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาโรคต้อหิน อีกทั้งใช้เครื่องมือ Crystalvue Nonmydriatic Fundus Camera ที่มีศักยภาพในการคัดกรอง ค้นหา รักษาผู้ป่วยต้อหิน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ที่จะได้รับการดูแลรักษาเป็นอันดับแรก จึงได้ขออนุมัติโครงการ “จัดทัพคัดกรองตาบอดต้อหินฯ” เพื่อดำเนินการรักษาถวายเป็นพระราชกุศลฯ ต่อไป

ภาวินันท์ บุตรหล้า ลำปาง/รายงาน

Related posts