ซ้อมใหญ่ก่อนวันฝึกจริง คอบร้าโกลด์ 2019 หาดยาว สัตหีบ (ชมคลิป)

ซ้อมใหญ่ก่อนวันฝึกจริง คอบร้าโกลด์ 2019 หาดยาว สัตหีบ

 

 

**เมื่อวันที่ 15 ก.พ.62 กองทัพเรือ จัดซ้อมใหญ่เสมือนวันฝึกจริง การฝึกปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก ซึ่งจะมีการฝึกจริงในวันที่ 16 ก.พ.62 เวลา 10.00 น. ที่หาดยาว อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

**การฝึกคอบร้าโกลด์ 2019 จัดขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศที่ร่วมการฝึก ในด้านการวางแผนและดำเนินงานปฏิบัติการร่วม/ผสม สร้างสัมพันธภาพกับประเทศที่ร่วมการฝึกทั่วภูมิภาค และเพิ่มพูนความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกันผ่านหลากหลายกิจกรรม ซึ่งรวมถึงการเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเล การป้องกันและบรรเทาสถานการณ์โรคอุบัติใหม่ และการตอบสนองต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งใหญ่

ในการฝึกคอบร้าโกลด์ประจำปี 2562 จะมีประเทศต่างๆ รวม 29 ประเทศเข้าร่วมฝึกหรือเข้าร่วมสังเกตการณ์ ทั้งนี้จะมีการฝึกเคลื่อนย้ายกำลังและยุทโธปกรณ์เข้าพื้นที่การฝึก ซึ่งจัดไปแล้วเมื่อพฤหัสบดีที่ 7 ก.พ.62 ณ ท่าเรือจุกเสม็ด อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี และมีพิธีเปิดไปเมื่อวันที่ 12 ก.พ.62 เวลา 10.00 น. ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ภาพข่าว สมนึก เชื้อสนุก

Related posts