ตราด จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 65 ปี

ตราด จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 65 ปี

 

(10 ก.พ. 62 ) ช่วงเช้าที่ผ่านมาบริเวณหน้าพระราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดตราด นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายกองเอก ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดตราด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กาชาดจังหวัดตราด สมาคมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตราด โดยช่วงเช้ากองร้อยอาสารักษาดินแดนมีการเชิญธงเดินสวนสนามก่อนจะเริ่มพิธีสงฆ์ เพื่อร่วมทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนที่ล่วงลับไปแล้ว


******ด้วยในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากองร้อยอาสารักษาดินแดน ซึ่งในปีนี้นับเป็นปีที่ 65 ที่ได้มีการตราพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2497 สมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัดกองบังคับการกองสาอารักษาดินแดนกระทรวงมหาดไทย สำหรับกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดตราด ได้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือส่วนราชการ ภาคเอกชน ท้องถิ่น และประชาชนในจังหวัดตราดมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม การรักษาความมั่นคงของประเทศ รวมทั้งการช่วยเหลือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ การแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้


******ปัจจุบันกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดตราด มีอัตรากำลังประกอบด้วยกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตราดที่ 1 และกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอ รวม 8 กองร้อย จำนวน 213 อัตรา สำหรับวันนี้ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดตราดในฐานเป็นนายกองเอก ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดตราด ได้มอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดีให้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ปลัดอำเภอและสมาชิกอาสารักษาดินแดน และมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและเหล่ากาชาดจังหวัดตราดอีกด้วย

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Related posts