ปทุมธานีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ชมคลิป)

ปทุมธานีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี นายสุนันท์ ตาลม่วง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควายเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)โดยมี ร.อ.สุวิทย์ ยิ่งยงค์ ผู้บังคับกองร้อยรักษาความสงบประจำพื้นที่อำเภอสามโคก รองนายก ประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย
สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย


กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน คณะวิทยากร และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมฝึกอบรม ด้าน นายสุนันท์ ตาลม่วง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)มีวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมดังนี้ 1. เพื่อ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและบรรเทาสารณภัยอันเนื่องมาจากสาเหตุ จากเหตุสาธารณภัยให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม


2. เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นกำลังสนับสนุนในการปฏิบัติงานด้านการเข้าระงับเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้นร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 3. เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม เป็นผู้หาข่าวสารชี้เบาะแสและแทรกซึมเข้าไปยัง แหล่งผลิต หรือซื้อขายยาเสพติดซึ่งเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลในการเข้าทำลายและกวาดล้างของเจ้าหน้าที่รัฐ และ 4. เพื่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่เหล่าสมาชิก(อปพร.) โดยวันนี้จะมีดารอบรม ระเบียบแถว ท่าบุคคลมือเปล่า ต่อด้วย การฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น จากวิทยากรทีมงานช่วยฟื้นคืนชีพโรงพยาบาลปทุมธานีนำโดยนายสมพงษ์ เลิงฮัง นักปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน นายเทียนชัย พิมพ์เงิน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลปทุมธานี


สาธิต การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องใช้ไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ ( A E D )เพื่อให้ ผู้ที่เข้าฝึกอบรมได้รับทราบข้อปฏิบัติ เกี่ยวกับการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน ภาคบ่ายจะมีวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรสามโคกนำโดยร้อยตำรวจเอกเดชา ไกยสิทธิ์ รองสารวัตร ป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรสามโคกเป็นวิทยากรให้ความรู้ปัญหายาเสพติดในชุมชน และร่วมฝึกปฏิบัติการจัดการจราจร โดยร้อยตำรวจเอกสมัย ดงรังสีรองสารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรสามโคกเป็นวิทยากร การอบรมป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ประจำปี 2562 เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 รวมทั้งสิ้น 5 วัน

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน

Related posts