พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จวัดซับยี่หร่า อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ทรงเททองหล่อพระพุทธาทิตยาทรประชานาถ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำข้าราชการ ประชาชนร่วมรับเสด็จ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จวัดซับยี่หร่า อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ทรงเททองหล่อพระพุทธาทิตยาทรประชานาถ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำข้าราชการ ประชาชนร่วมรับเสด็จ

 

เมื่อเย็นวานนี้ ( 6 ก.พ.62 ) เวลา 16.19 น.พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ได้เสด็จมายังวัดซับยี่หร่า อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี โดยนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำข้าราชการ ประชาชนเฝ้ารอรับเสด็จ / ทรงเททองหล่อพระพุทธาทิตยาทรประชานาถ ซึ่งพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ประทานทรัพย์ส่วนพระองค์จัดสร้าง ร่วมกับทางวัด และพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว เนื้อโลหะสัมฤทธิ์ พระพุทธาทิตยาทรประชานาถ หมายถึง พระพุทธรูปที่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชน เมื่อแล้วเสร็จจะอัญเชิญประดิษฐานเป็นพระประธานประจำอาคารปฏิบัติธรรมของวัดซับยี่หร่า

โดยในปี 2558 ได้เสด็จมาทรงวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรม และศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน วัดซับยี่หร่า เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดจันทบุรี แห่งที่ 32 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เดิมเป็นที่พักสงฆ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2514 ได้รับการบริจาคที่ดินจาก นายวันชัย ชั้วสำอางค์ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี 2555 โดยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงมีความเลื่อมใสศรัทธา และทรงเห็นว่าตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดาร จึงได้ประทานทรัพย์ส่วนพระองค์บูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนาวัด และได้เสด็จมาทรงบำเพ็ญพระกุศลหลายครั้ง จึงทำให้วัดและชุมชนโดยรอบเกิดการพัฒนา ทั้งด้านเส้นทางคมนาคม และการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน ปัจจุบันมี พระครูปลัดพิทักษ์ ปภาโส เป็นเจ้าอาวาส มีพระสงฆ์จำพรรษา 7 รูป ก่อนเสด็จกลับทรงเยี่ยมประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จ สร้างความปลาบปลื้มใจแก่ประชาชนเป็นอย่างยิ่ง

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Related posts