ชัยภูมิ  เดินหน้าสร้างการมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจัดกิจกรรมคิกออฟ 8 จุดพร้อมกันเป็นรอบที่สอง

ชัยภูมิ  เดินหน้าสร้างการมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจัดกิจกรรมคิกออฟ 8 จุดพร้อมกันเป็นรอบที่สอง

 


วันนี้ 6 ก.พ.62 จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรม คิกออฟ กิจกรรมจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่า พร้อมกัน 8 จุด ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดชัยภูมิ “ไฟป่าเป็นศูนย์” เป็นการจัดรอบที่ 2 ในรอบปี หลังพบว่าครั้งแรกที่จัดคิกออฟพร้อมกัน 8 จุด 8 อำเภอ เมื่อ 21 ธันวาคม 2561 สถิติการเกิดไฟป่าลดลง ถึงแม้จะมีบ้างแต่ก็ไม่รุนแรง เมื่อเกิดแล้วสามารถแจ้งข่าว ระดมเครื่องมือ ออกไปช่วยกันควบคุมไม่ให้ไฟลุกลาม ขยายวงกว้างออกไปได้ ถือเป็นความสำเร็จ อันเกิดจากความร่วมมือกันทุกภาคส่วนในพื้นที่ มีความเข้าใจ และตระหนักถึงพิษภัย อันตรายของไฟป่า ทุกฝ่ายจึงพร้อมใจจัดกิจกรรมขึ้นโดยเลือกจุดเสี่ยงที่เหลือในพื้นที่ 8 อำเภอ ประกอบด้วยบริเวณป่าภูแลนคา ต.เก่าย่าดี อ.แก้งคร้อ, ป่าหนองตะแบกเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าผาผึ้ง ต.ทุ่งนาเลา อ.คอนสาร, บ้านหนองกุงใหม่ ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว,

ป่าชุมชนหว้าเฒ่า ต.ภูแลนคา อ.บ้านเขว้า,ป่าสงวนแห่งชาตินายางกลัก ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต, บ้านหนองแต๊ ต.บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์, อ่างเก็บน้ำห้วยรากไถ ต.หนองคู อ.บ้านแท่น และวัดถ้ำวัวแดง ต.บ้านเจียง อ.ภักดีชุมพล ทั้ง 8 จุด มีหน่วยงานราชการในจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น นักเรียนนักศึกษา เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประชาชนในพื้นที่ ร่วมทำกิจกรรมรวมทั้งสิ้นประมาณ 6,000 คน ทุกคนตั้งใจมาช่วยกันทำเพื่อชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่จุดคิกออฟ ตำบลเก่าย่าดี ยังมีอาสาสมัครพัฒนาเยาวชน จากประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมทำแนวกันไฟกับชาวบ้านด้วย พร้อมกับบอกว่า ที่สหรัฐอเมริกาก็มีกิจกรรมแบบนี้ แต่ไม่เคยไปร่วม ช่วงนี้เข้ามาทำงานในไทย ในพื้นที่ชัยภูมิ ทราบว่ามีกิจกรรมดีๆ จึงเข้ามาร่วม เห็นความร่วมมือของชาวบ้านรู้สึกภูมิใจ

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เปิดเผยภายหลังเดินทางไปเปิดและเยี่ยมให้กำลังใจผู้ร่วมกิจกรรมในจุดที่ 1 ต.เก่าย่าดี อ.แก้งคร้อว่า ในช่วงหน้าแล้งจะเกิดไฟป่าเป็นประจำทุกปี จึงปรึกษากับหน่วยงานต่างๆว่า ทำอย่างไรจึงจะทำให้ไฟป่าเท่ากับศูนย์ หรือไม่ให้เกิดไฟป่าขึ้นเลย จึงตกลงกันทำกิจกรรมคิกออฟไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อ 21 ธันวาคม 2561 ปรากฏว่าหลังทำไปแล้วเกิดผลดี ไฟป่าเกิดน้อยลงมาก แต่ก็ยังมีอยู่ จึงต้องขยายผลต่อ ไปยังพื้นที่เสี่ยงอื่นๆที่ยังไม่จัดกิจกรรมคิกออฟ จุดประสงค์สำคัญในการคิกออฟ ก็เพื่อเป็นสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ สร้างจิตสำนึก ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ผืนป่าเกิดความยั่งยืน เป็นสมบัติคู่กับหมู่บ้าน ชุมชน ตลอดไป

ธรรมชาติของป่า หากไม่มีไฟเข้าไปทำลาย ป่าไม้จะค่อยๆฟื้นตัว กลับมาสมบูรณ์ดังเดิมได้ เมื่อสมบูรณ์ ธรรมชาติต่างๆก็จะกลับคืนมา ทำให้บ้านเมืองเขียวชอุ่ม น่าอยู่ น่าท่องเที่ยว โดยเฉพาะชุมชนแห่งนี้ อยู่ในเขตป่าภูแลนคา วันนี้ชาวบ้านทั้ง 4 ตำบลรอบป่าแห่งนี้ ได้ขึ้นมาช่วยกันทำแนวกันไฟ เชื่อว่าหากเกิดความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็ง สามารถแก้ปัญหาการเกิดไฟป่าและหมอกควันได้ แต่เมื่อใดเกิดไฟป่าขึ้น ก็สามารถแจ้งข่าวสารถึงกันได้รวดเร็ว การควบคุม ป้องกันก็ได้ผลดีตามมาด้วย

 

/////////////////ทีมข่าว ปชส.จ.ชย. รายงาน

Related posts