รองผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการ To Be Number One จังหวัดฉะเชิงเทรา

รองผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการ To Be Number One จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

วันนี้ (7 ก.พ. 2562) ที่ห้องประชุมพุทธโสธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานประชุมติดตามผลการดำเนินงานคณะกรรมการคณะทำงาน/เครือข่ายชมรมในสถานประกอบการ/ชุมชน/สถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง โครงการ To Be Number One จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2561 โดยมี นพ.มณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

 


สำหรับที่ประชุมในวันนี้เป็นการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดฉะเชิงเทราของคณะกรรมการแต่ละคณะฯ ได้แก่ คณะกรรมการฝ่ายพัฒนางานในสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน เรือนจำกลาง ประชาสัมพันธ์ และสาธารณสุข นอกจากนี้ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาหางบประมาณเข้ากองทุน TO BE NUMBER ONE จังหวัดฉะเชิงเทรา/การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE รุ่นที่ 9 /การประกวดผลงานระดับภาค ประจำปี 2562 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 5 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ส่งชมรมทั้งระดับดีเด่นและต้นแบบ เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ด้วย

Related posts