จ.ตาก – โรงพยาบาลพิษณุเวช เปิดศูนย์ประสานงาน สาขาแม่สอด – บ้านยาพิษณุเวช

จ.ตาก – โรงพยาบาลพิษณุเวช เปิดศูนย์ประสานงาน สาขาแม่สอด – บ้านยาพิษณุเวช

 


ที่บริเวณ ตลาดริมเมย ชายแดนอ.แม่สอด จ.ตาก นายชัยพฤกดิ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอดเป็นประธานในการเปิดศูนย์ประสานงาน โรงพยาบาลพิษณุเวช สาขาแม่สอด – บ้านยาพิษณุเวช โดยมีนายแพทย์อธิวัฒน์ น้อยประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช เป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมด้วยคณะได้ให้การต้อนรับ และยังมีผู้บริหารส่วนราชการ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความยินดี ในพิธีเปิดครั้งนี้ ด้วยศักยภาพของแม่สอดที่เป็นพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมาร์ อีกทั้งตลาดเมียนมาร์มีศักยภาพสูงขึ้น ขนาดตลาดที่ใหญ่มากขึ้น และมีกำลังซื้อที่เพิ่มมากขึ้น รสนิยมความชอบสินค้าไทยรวมถึงการรับการรักษาจากประเทศไทย ทำให้เส้นทางจากแม่สอดถึงย่างกุ้งซึ่งมีระยะทางราว 493 กิโลเมตร มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากภูมิประเทศของเมียนมาร์ ที่สามารถเชื่อมโยงกับประเทศที่มีตลาดขนาดใหญ่ได้แก่จีนอินเดียและบังคลาเทศ เท่ากับว่าการเชื่อมโยงกับเมียนมาร์จึงเป็นประตูสำคัญในการเชื่อมต่อไปยังประเทศต่างๆ

 


นายแพทย์อธิวัฒน์ น้อยประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช กล่าวว่า……ตลอดระยะเวลา 37 ปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลพิษณุเวชได้พัฒนาศักยภาพทางการแพทย์อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการด้วยทีมบุคลากรการบริการที่มีคุณภาพ และอีกสิ่งหนึ่งที่จะขาดไม่ได้คือการเพิ่มความสามารถในการดูแลสุขภาพของประชาชน ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยตามวิสัยทัศน์ ของโรงพยาบาลพิษณุเวช ที่ว่าโรงพยาบาลพิษณุเวชเป็นองค์กรแห่งความสุขที่ได้รับความไว้วางใจในมาตรฐานระดับสากลด้วยศักยภาพการรักษาขั้นสูง ระดับตติยภูมิ เป็นผู้นำด้านการแพทย์ในเขตภาคเหนือตอนล่างโรงพยาบาลพิษณุเวชจึงได้ทำการเปิดศูนย์ประสานงานโรงพยาบาลพิษณุเวชสาขาแม่สอด และบ้านยาพิษณุเวชขึ้น เพื่อให้คำปรึกษาด้านยาและปรึกษาปัญหาสุขภาพสำหรับผู้รับบริการหรือผู้ป่วยที่มีความต้องการรักษากับโรงพยาบาลพิษณุเวชด้วยการรับเรื่องประสานงานส่งต่อผู้ตรวจการของโรงพยาบาลซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนสามารถรองรับการใช้บริการลูกค้าในเขตอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและประเทศเพื่อนบ้านได้///////////////////

ภาพ/ข่าว วรภา พันลุตัน จ.ตาก

Related posts