องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ จัดกิจกรรมหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เพื่อรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในชุมชน และแหล่งท่องเที่ยว

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ จัดกิจกรรมหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เพื่อรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในชุมชน และแหล่งท่องเที่ยว

 

วันนี้ (31 ม.ค.62) ที่บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา นายประเทือง อยู่เกษม นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณวัดพยัคฆอินทาราม (วัดเจดีย์) ร่วมด้วย นายสมนึก ล้อซ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ทหารกองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์ ค่ายศรีโสธร ข้าราชการ ลูกจ้างและประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่กว่า 300 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นายประเทือง อยู่เกษม นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้เป็นการรวมพลังของประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ และใกล้เคียง ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทำความสะอาด เก็บขยะ บริเวณวัดพยัคฆอินทาราม (วัดเจดีย์) และบริเวณโดยรอบอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เพื่อรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในชุมชน รวมถึงเส้นทางคมนาคม แหล่งท่องเที่ยว และสถานที่สาธารณะต่างๆ ในโอกาสเดียวกันนี้ นายอำเภอเมือง ได้กล่าวฝากขอให้ครัวเรือน ชุมชนช่วยกันดูแลและปลูกฝังลูกหลาน เยาวชนรุ่นหลังให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความยั่งยืนสืบไป

Related posts