คณะกรรมการโครงการอบรมเชฟ จัดประชุมพิจารณาเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนสมรรถนะวิชาชีพเชฟสู่สากล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

คณะกรรมการโครงการอบรมเชฟ จัดประชุมพิจารณาเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนสมรรถนะวิชาชีพเชฟสู่สากล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการอบรมเชฟ เป็นการบริการวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอาภากร อาคารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา

โดยมี นายคมบัญชาสิทธิ์ ฤาชา นายกสมาคมสื่อมวลชน หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สน.วท) คณะกรรมการสมาคมฯ คณะกรรมการสมาพันธ์เชฟประเทศไทย(สชท.) เชฟศุภกร วงเวียน และคณะเชฟพร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ผศ.ดร.ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์ ผู้เสนอโครงการอบรมเชฟ คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร กล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนสมรรถนะวิชาชีพเชฟสู่สากล ด้วยหลักสูตรการจัดการและบริการสังคม ซึ่งจะมีการทำ MOU เร็วๆ นี้ พร้อมที่จะเปิดอบรมในเดือนมีนาคม 2562 นี้ แน่นอน สนใจติดต่อสอบถาม รายละเอียดได้ที่ 061 628 8482 ID Line 062 665 1289

รุ่งรัชนี มวลชนสัมพันธ์ สน.วท. รายงาน

Related posts